« Najít podobné dokumenty

Obec Svatoslav (Třebíč) - Závěrečný účet obce Svatoslav za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatoslav (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Svatoslav za rok 2021
Záv rečný účet obce Svatoslav za rok 2021
<br> (5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů)
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
<br> Plnění k 31.12.2021
<br> Třída 1 — daňové příjmy 5 619 004,68 Kč Třída 2 — nedaňové příjmy 68 443,66 Kč Třída 3 — kapitálové příjmy 15 860,00 Kč Třída 4 — přijaté transfery 3 834 173,18 Kč
<br> Příjmy celkem: 9 534 173,18 Kč
<br> Třída 5 — běžné výdaje 6 182 207,37 Kč Třída 6 — kapitálové výdaje 3 569 855,83 Kč
<br> Výdaje celkem: 9 752 063,20 Kč
<br> Třída 8 — financování 217 890,02 Kč
<br> Hospodářská činnost
<br> Náklady celkem: 175 966,56 Kč Výnosy celkem: 264 046,54 Kč Zisk/ztráta: 88 079,98 Kč
<br> Přijaté dotace
<br> 4111 — dotace na vyrovnání daňových příjmů 71 019,84 Kč 4111 _ dotace na volby do PČR 13 422,00 Kč 4112 — neinvestiční dotace na správu 70 800,00 Kč 4116 — grant pro MŠ Svatoslav,přísp.org.229 458,00 Kč 4116 — dotace VPP — ÚP 89 920,00 Kč 4116 — dotace na zásahy SDH 4 000,00 Kč 4116 — dotace na zmírnění kůrovcové kalamity 22 245,00 Kč 4122 — dotace Program obnovy venkova Vysočiny 100 000,00 Kč 4122 — dotace SDH 30 000,00 Kč
<br> Poskytnuté dotace a dary
<br> 5213 — dar Nemocnice Třebíč 10 000,00 Kč 5223 — dar Charita Třebíč 8 000,00 Kč
<br> Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2021 brutto k 31.12.2021 brutto k 31.12.2020
<br> 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 93 533,80 Kč 93 533,80 Kč 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 209 700,00 Kč 209 700,00 Kč 021 stavby 59 940 469,75 Kč 25 440 554,03 Kč 022 samostatné movité věci 5 450 105,50 Kč 3 537 371,50 Kč 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 609 504,58 Kč 1 482 385,11 Kč 031 pozemky 2 055 023,42 Kč 2 055 794,42 Kč 042 nedokončený dldobý hmotný majetek 2 467 042,36 Kč 25 105 875,25 Kč
<br> Hospodaření příspěvkové orqanizace zřízené obcí
<br> Mateřská XXXXX XXXXXXXXX,příspěvková organizace
<br> Náklady celkem: X XXX XXX,92 Kč
<br> Výnosy celkem: 2 996 077,11 Kč ztoho: neinvestiční p...

Načteno

edesky.cz/d/5484083

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatoslav (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz