« Najít podobné dokumenty

Obec Bohostice - Výstraha ČHMÚ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohostice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výstraha ČHMÚ
VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ
<br>
Zpráva č.000231
Odesláno: 29.6.2022 12:05:22
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č.000230 vydanou 29.06.2022 v 05:21:59 hodin
Územní platnost: ORP Příbram
<br>
<br> Meteorologická situace: Nad střední Evropou se nadále vlní studená fronta.Před ní bude zejména na Moravu a do Slezska proudit velmi teplý vzduch od jihu <.>
<br>
Velmi silné bouřky Vysoký st.nebezpečí 29.6.12:01 – 30.6.03:00
Popis: Očekává se výskyt možnost výskytu velmi silných bouřek s nárazy větru až 90 km/h,většími zejména se srážkovými úhrny ojediněle kolem 60 mm,v menší míře kroupami
a krátkodobými úkrny srážek nárazy větru kolem 50 mm.80 km/h <.>
Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů,rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt,zatopení podchodů,podjezdů,sklepů <,>
podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod.Nárazy větru mohou lámat větve,vyvracet stromy.Nebezpečí představují také kroupy a blesky.Lze očekávat škody
na majetku,výpadky v energetice,problémy v dopravě apod.Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty <,>
případně i kroupami.Nutno zabezpečit okna,dveře,skleníky,volně položené předměty apod.Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst.Při řízení vozidla v bouřce snížit
rychlost jízdy a jet velmi opatrně.Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu <.>
<br> Povodňová pohotovost Vysoký st.nebezpečí 29.6.16:00 – 30.6.12:00
Popis: Vzhledem k nasycenosti území po předchozích srážkách očekáváme v oblasti spadu dalších přívalových srážek rychlé vzestupy hladin zejména menších toků až na úroveň 2.SPA <,>
krátkodobě nelze vyloučit i dosažení 3.SPA <.>
<br> Doporučení: Vzestupy hladin řek,voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny.Možnost zvýšeného odtoku v...

Načteno

edesky.cz/d/5484071

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohostice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz