« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Závěrečný účet obce za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet 2021 s přílohami.pdf [19,06 MB]
Závěrečný účet za rok 2021
<br> Obec Kbelnice
<br> ( podle § 17 zákona 250/2000 Sb <.>,O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů )
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
<br> Název Rozpočet schválený Rozpočet
upravený
<br> Skutečnost
<br> Rozpočtové příjmy
<br> Daň z příjmu fyz.osob placená plátci 600 000,00 600 000,00 502 877,59
<br> Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníkem 10 000,00 10 000,00 31 876,24
<br> Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 65 000,00 65 000,00 82 637,10
<br> Daň z příjmu právnických osob 420 000,00 420 000,00 697 377,56
<br> Daň z příjmu právnických osob za obce 2 200,00 2 200,00 2 280,00
<br> Daň z přidané hodnoty 1 150 000,00 1 150 000,00 1 558 361,74
<br> Příjem za odně7 půdy ze zem.fonfu 0,00 0,00 15 967,50
<br> Poplatek za provoz systému komunálního odpadu 105 000,00 105 000,00 115 455,00
<br> Poplatek ze psů 4 000,00 4 000,00 2 190,00
<br> Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 450,00
<br> Daň z hazardních her 15 500,00 15 500,00 22 996,84
<br> Zrušený odvod loterií 0,00 0,00 1,05
<br> Daň z nemovitos: 250 000,00 250 000,00 219 841,00
<br> Dotace 0,00 63 900,00 71 861,62
<br> Dotace na provoz obce 68 000,00 70 800,00 70 800,00
<br> Dotace ze státních fondů 0,00 395 880,00 0,00
<br> Ostatní příjmy z vlastní činnos: 0,00 1 000,00 1 000,00
<br> Příjmy z pronájmu 12 200,00 12 200,00 10 332,00
<br> Příjmy za likvidaci tříděného odpadu 40 000,00 40 000,00 27 757,50
<br> Příjmy z úroků 7 100,00 7 100,00 1 829,81
<br> Převody mezi účty
<br> Příjmy celkem 2 750 000,00 3 213 580,00 3 435 892,55
<br>
<br> Název
<br> Rozpočtové výdaje
<br> Výstavba silnic 150 000,00 60 000,00 51 300,00
<br> Vodovod – projektová dokumentace 150 000,00 105 880,00 100 600,00
<br> Knihovna 9 500,00 9 500,00 6 411,00
<br> Oprava kulturních památek - Ossarium 5 000,00 5 000,00 0,00
<br> Věcné dary 27 000,00 27 000,00 14 557,00
<br> Inves:ce sportoviště 250 000,00 95 000,00 93 743,73
<br> Tělovýchovná činnos: 50 000,00 0,00 0,00
<br> Využi7 volného času dě7 a m...

Načteno

edesky.cz/d/5484052

Meta

Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz