« Najít podobné dokumenty

Obec Lesní Hluboké -  Závěrečný účet DSO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesní Hluboké.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

 Závěrečný účet DSO
Devět křížů dobrovolný svazek obcí Sokolská 44,Přibyslavice PSČ 664 83
<br>
<br> Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Devět křížů za rok 2021
<br>
<br>
<br> Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje
<br> svazek obcí Devět křížů závěrečný účet za rok 2021:
<br>
<br>
<br> 1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2021 v Kč
<br>
<br>
schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
<br> -------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Příjmy celkem 1 056 000 1 056 000 1 101 081,09
<br>
<br> Běžné výdaje 877 000 877 000 615 890,16
<br> Kapitálové výdaje 179 000 179 000 0
<br> Výdaje celkem 1 053 000 1 056 000 618 890,16
<br>
<br> Saldo: příjmy-výdaje 485 190,93
<br>
<br> Financování 0,00 0,00 -485 190,93
<br>
<br> Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2021: 3 530 345,12 Kč
<br> Zůstatek v pokladně k 31.12.2020: 10 619,- Kč
<br> Údaje o plnění rozpočtu a dalších finančních operacích dle rozpočtové skladby jsou
<br> obsaženy ve výkazu FIN 2-12,příloha č.1
<br>
<br> 2) Hospodářská činnost svazku
<br>
Svazek nemá žádnou hospodářskou činnost
<br>
<br> 3) Hospodaření s majetkem
<br>
V roce 2021 se navýšil majetek svazku o nákup křovinořezu a snížil o vyřazení počítače a
<br> monitoru <.>
<br> Výsledek inventarizace : nebyly zjištěny inventurní rozdíly <.>
<br>
<br>
<br> 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2021
<br>
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání
<br> hospodaření ÚSC a DSO společností EKOAUDIS,spol.s r.o <.>,tř.Kpt.Jaroše 26,Brno <,>
<br> dne 9.11.2021,4.2.2022 a 6.4.2022 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚR A VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ
<br>
Provedli jsme přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Devět křížů za rok
<br> 2021 na základě údajů o ročním hospodaření svazku.Za hospodaření,které bylo předmětem
<br> přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech,je odpovědný statutární
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5484050


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesní Hluboké      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz