« Najít podobné dokumenty

Obec Lesní Hluboké - Příloha: FIN 2-12M

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesní Hluboké.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha: FIN 2-12M
oddíl I./ 1
<br> Celkem 1 056 000,00 1 056 000,00 1 101 081,09 104,27104,27
<br> 6310 **** 1 000,00 410,351 000,00 41,0341,03
<br> 6310 1 000,00 410,352141 1 000,00Příjmy z úroků 41,03 41,03
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 2310 **** 1 055 000,00 1 100 670,741 055 000,00 104,33104,33
<br> 2310 17 400,00 17 714,842132 17 400,00Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejic 101,81 101,81
<br> 2310 1 037 600,00 1 082 955,902111 1 037 600,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 104,37 104,37
<br> 2310 Pitná voda
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text %SR %UR
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2021 12 65264908
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2021
<br> Devět křížů,Sokolská 44,Přibyslavice
<br>
<br> oddíl II./ 1
<br> Celkem 1 056 000,00 1 056 000,00 615 890,16 58,32 58,32
<br> 6399 **** 85 000,00 57 781,9785 000,00 67,98 67,98
<br> 6399 85 000,00 57 781,975362 85 000,00Platby daní a poplatků st.rozpočtu 67,98 67,98
<br> 6399 Ost.finanční operace
<br> 6310 **** 3 500,00 1 127,003 500,00 32,20 32,20
<br> 6310 3 500,00 1 127,005163 3 500,00Služby peněžních ústavů 32,20 32,20
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 2310 **** 967 500,00 556 981,19967 500,00 57,57 57,57
<br> 2310 179 000,00 0,006121 179 000,00Budovy,XXXX a stavby X,XX X,XX
<br> 2310 200,00 0,005365 200,00Platby daní a poplat.kraj <.>,obcím a st.f 0,00 0,00
<br> 2310 62 300,00 62 070,005362 62 300,00Platby daní a poplatků st.rozpočtu 99,63 99,63
<br> 2310 100,00 0,005361 100,00Nákup kolků 0,00 0,00
<br> 2310 16 000,00 9 212,005173 16 000,00Cestovné 57,58 57,58
<br> 2310 5 000,00 0,005172 5 000,00Výdaje na nákup sof...

Načteno

edesky.cz/d/5484049

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesní Hluboké      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz