« Najít podobné dokumenty

Obec Šumavské Hoštice - Zápis ze 40.zasedání ZO - 21.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šumavské Hoštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze 40.zasedání ZO - 21.6.2022
Zápis ze 40.zasedání ZO Šumavské Hoštice – 21.6.2022
<br> Přítomni : P.Fleischmann,J.Vincík,M.Koča,T.Hubáček,F.Koška,V.Sedlák,J.Plechinger
Omluven : ------ Občané : 1 Hosté : ----
<br> 1.Zahájení,přivítání zastupitelů a občana – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : J.Vincík,F.Koška
Ověřovatelé zápisu : M.Koča,T.Hubáček
3.Schválení programu dle předloženého návrhu.Hlasování : 7 pro,schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno
5.Závěrečný účet obce za rok 2021 <.>
Návrh ZÚ vč.Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 byl
vyvěšen na ÚD i elektronické ÚD dne 27.5.2022,sejmut dne 21.6.2022.Bez
připomínek občanů.Zastupitelům zaslán e.mailem <.>
Přezkoumání – 1 chyba – napravena (uzavřena Darovací smlouva se ZŠaMŠ
Š.Hoštice).Ještě nutno vypsat z inventáře – do 31.7.2022 <.>
Návrh : Schválit závěrečný účet obce za rok 2021 spolu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021; Projednání závěrečného účtu se
uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,a to bez výhrad <.>
Chyba (nedostatek) popsaná ve Zprávě o přezkoumání hospodaření za rok 2021
bude odstraněna do 31.7.2022.Hlasování : 7 pro,schváleno
6.Účetní závěrka obce za rok 2021 <.>
Zastupitelům předložena účetní závěrka obce za rok 2021 <.>
Návrh : Schválit účetní závěrku obce za rok 2021.Hlasování : 7 pro,schváleno
7.Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠaMŠ Š.Hoštice za rok 2021 <.>
Zastupitelům předložena účetní závěrka přísp.org.ZŠaMŠ Š.Hoštice za rok 2021 <.>
Návrh : Schválit účetní závěrku PO ZŠaMŠ Š.Hoštice za rok 2021 <.>
Hlasování : 7 pro,schváleno
8.Rozpočtové opatření č.6/2022 <.>
Předloženo RO č.6/2022 – oprava chybně zavedené položky (splátky úvěru) <.>
Návrh : Schválit RO č.6/2022.Hlasování : 7 pro,schváleno
9.Žádost Pošumavského auto moto klubu v AČR (Klatovy) – povolení zvláštního
užívání místní komunikace <.>
Projekt přeshraniční spolupráce - 3 Städte Rallye (zařazena do ME v rally) <.>
14.10.2022 – 10,00-18,00 – 2 x RZ Š.Hoštice – Š...

Načteno

edesky.cz/d/5483923

Meta

Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šumavské Hoštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz