« Najít podobné dokumenty

Obec Šumavské Hoštice - Usnesení ze 40.zasedání ZO - 21.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šumavské Hoštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze 40.zasedání ZO - 21.6.2022
Usnesení ze 40.zasedání ZO Šumavské Hoštice – 21.6.2022
<br> Usnesení č.40
<br> 1.ZO schvaluje :
-závěrečný účet obce za rok 2021 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2021; Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením,a to bez výhrad
-účetní závěrku obce za rok 2021
-účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠaMŠ Šumavské Hoštice za rok 2021
-rozpočtové opatření č.6/2022
-zvláštní užívání komunikace Š.Hoštice – Škarez – 3 Städte Rally – 14.10.2022 od
10,00 do 18,00 h <.>
-počet členů zastupitelstva obce Š.Hoštice pro volební období 2022-2026 činí 7
-projekt MK Kolem autobusových zastávek - udělat z vlastních prostředků část kolem
autobusových zastávek,sepsat dodatek SOD – vymezit danou část stavby,upravit
rozpočet na danou část,splatnost faktury posunout do 30.4.2023.Příští rok podat
žádost na JČ kraj – zbytek projektu (MK před kulturním domem) <.>
<br>
2.ZO pověřuje : -----
<br> 3.ZO bere na vědomí :
-Zprávu Městské knihovny Prachatice o práci knihovny Š.Hoštice v roce 2021
<br>
4.ZO doporučuje : -----
<br>
5.ZO určuje : -----
<br>
<br>
<br>
……….………………….<.>.<.>.<.> ……………………………….<.>
starosta místostarosta

Načteno

edesky.cz/d/5483922


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šumavské Hoštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz