« Najít podobné dokumenty

Obec Podluhy - Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Podluhy na volební období 2022-2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podluhy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
VÝPIS ZE ZÁPISU o PRÚBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Podluhy konaného dne 6.6.2022 v budově Obecního úřadu v Podluhách
<br> Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno ve 20.40 hod.Z celkového počtu 7 zastupitelů bylo přítomno 7 osob.Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.Schvalovací kvorum činí 4 hlasy <.>
<br> Přítomní zastupitelé: XXXXX XXXX (starosta obce),Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXX (místostarosta obce),Ing.XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX a XXXXX Stěpničková <.>
<br> XX.Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Podluhy na volební období 2022 - 2026 Starosta obce seznámil zastupitelstvo S povinností stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro další volební období 2022 - 2026
<br> Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: O
<br> Přijato usnesení č.109/2022: Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů zastupitelstva obce Podluhy na volební období 2022 — 2026 na sedm volených členů
<br> V Podluhách 10.června 2022
<br> Zapsal: XXXXX XXXX
<br> Q Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXXX a Ing.Ivana Krau vá /»„„ _ Podpisy: IVJ/W'\» “ \
<br> Starosta: XXXXX XXXX
<br> Podpis:
<br> OBEC PQDLUHY
<br> XXX O1 Hořovvca Tel./Fax:311532718160“ 51! 722
<br> lb.nod/3;

Načteno

edesky.cz/d/5483774

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podluhy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz