« Najít podobné dokumenty

Obec Havraň - KÚ ÚK - Posuzování vlivů na ŽP podle zák.č. 100/2001 Sb. - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí ke koncepci "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje - aktualizace 2020"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Havraň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Koncepce
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.Sweco Hydroprojekt a.s.HYDROSOFT Veleslavín s.r.o <.>
Nábřežní č.4,Praha 5
www.vrv.cz
<br> Ústředí Praha
Táborská 31,Praha 4
www.sweco.cz
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 8293 01 01
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 006502/19/1
<br> U sadu 62/13
Veleslavín,Praha 6
www.hydrosoft.cz
<br> A.1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA
<br> PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMÍ
ÚSTECKÉHO KRAJE
<br> AKTUALIZACE 2020
<br> STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
<br> Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje
DATUM:
<br> 06.2021
<br>
<br> Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Ústeckého kraje A.1 Souhrnná zpráva
<br> aktualizace 2020 PRVKÚK
<br> Sweco Hydroprojekt a.s.2 (47)
ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 8293 01 01 VERZE: ay
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 006502/19/1 REVIZE: 1
<br> A.1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA
ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU):
<br> Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Ústeckého kraje
<br> DATUM:
<br> 06.2021
<br> PODNÁZEV:
<br> aktualizace 2020
<br> STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
<br> Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje
<br> OBJEDNATEL:
<br> Ústecký kraj
<br> ADRESA:
<br> Velká Hradební 48/3118,400 02 Ústí nad Labem
<br> ZHOTOVITEL:
<br> Sweco Hydroprojekt a.s <.>
<br> ADRESA:
<br> Táborská 31,140 16 Praha 4
<br> GENERÁLNÍ ŘEDITEL:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>
<br> HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> ŘEDITEL DIVIZE:
<br> ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> TECHNICKÁ KONTROLA:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Na projektu spolupracovali: Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Ing.XXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXXXX
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
<br> Hydrosoft spol.s.r.o.Ing.XXXX XXXXXX
<br> Mgr.XXXXX XXXXX
<br> Subdodavatelé
<br> Vodohospodářská rozvoj a výstavba a.s.Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br> Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Ústeckého kraje A.1 Souhrnná zpráva
<br> aktualizace 2020 PRVKÚK
<br> Sweco Hydroprojekt a.s.3 (47)
ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 8293 01 01 VERZE: ay
<br> ARCHIVNÍ ČÍSLO: 006...
Oznámení
Obec Havraň
Havraň čp.11,435 01,tel.476109101
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí ke koncepci „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – aktualizace 2020“
<br> Jako dotčený územně samosprávný celek zveřejňujeme podle §16 odst.2 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů návrh koncepce
„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – aktualizace 2020“
<br> kraj : Ústecký
Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze
nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách https://mzp.cz/sea,kód
koncepce ULK025K (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_ULK025K?lang=cs) a také
přímo na webu PRVK Ústeckého kraje https://prvk.kr-ustecky.cz/ <.>
Do dokumentace je možno nahlížet po dobu 15 dnů od doby zveřejnění <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Smetanová Zděnka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> starostka obce Havraň

Načteno

edesky.cz/d/5483462

Meta

Územní plánování   EIA   Rozpočet   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Havraň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz