« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Volby do zastupitelstev obcí konané dne 23. a 24. září 2022 - informace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vzor č. 12 - petice
PETICE VOLIČŮ PODPORUJÍCÍ KANDIDATURU
<br> volební strany (její název):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> …………………………………………………….…………………………………………………………………
<br> do Zastupitelstva obce (města,městyse):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> konané v roce 2022
<br>
Poř.číslo
Jméno a příjmení
Datum nar <.>
(dd.mm.rrrr)
Místo,kde je přihlášen k trvalému pobytu
(celá adresa trvalého pobytu)
Podpis
<br> 1 <.>
<br>
<br>
<br> 2 <.>
<br>
<br>
<br> 3 <.>
<br>
<br>
<br> 4 <.>
<br>
<br>
<br> 5 <.>
<br>
<br>
<br> 6 <.>
<br>
<br>
<br> 7 <.>
<br>
<br>
<br> 8 <.>
<br>
<br>
<br> 9 <.>
<br>
<br>
<br> 10 <.>
<br>
<br>
<br> 11 <.>
<br>
<br>
<br> 12 <.>
<br>
<br>
<br> 13 <.>
<br>
<br>
<br> 14 <.>
<br>
<br>
<br> 15 <.>
<br>
<br>
<br> 16 <.>
<br>
<br>
<br> 17 <.>
<br>
<br>
<br> 18 <.>
<br>
<br>
<br> 19 <.>
<br>
<br>
<br> 20 <.>
<br>
<br>
<br> 21 <.>
<br>
<br>
<br> 22 <.>
<br>
<br>
<br> 23 <.>
<br>
<br>
<br> 24 <.>
<br>
<br>
<br> 25 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany,název zastupitelstva obce,do kterého volební strana kandiduje,a XXX konání voleb.Vedle podpisu voliče*) musí být uvedeno jeho jméno,příjmení,datum narození a místo,kde je přihlášen k trvalému pobytu,jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat.Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých <.>
<br> *) Voličem je státní občan ČR,který alespoň druhý den voleb,dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci,přihlášen k trvalému pobytu.Dále je voličem i státní občan jiného státu (POZOR: pouze občan členského státu EU!!!!),který druhý den voleb,dosáhl věku nejméně 18 let a,je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu <.>
Vzor č. 11 - prohlášení kandidáta
Vzor č.11
<br> Příloha ke kandidátní listině pro volby do Zastupitelstva obce (města,městyse) ……………………….…
konané ve dnech 23.a 24.9.2022
<br>
PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA
<br>
„Já níže podepsaný(á)
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
jméno a příjmení
<br>
Narozen(á):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
Trvale bytem:……………………………………………………………….<.>.……………………………………
celá adresa trvalého pobytu
<br>
<br> · prohlašuji,že souhlasím se svou kandidaturou;
· nejsou mi známy překážky volitelnosti / překážka.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.*) pomine ke dni voleb do zastupitelstva obce (města,městyse);
· nedal(a) jsem souhlas k tomu,abych byl(a) uveden(a) na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva.“
<br>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
podpis kandidáta
<br>
<br>
<br>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2022
<br>
<br>
<br> *) Uvede se odpovídající
<br> Je-li u voliče překážka volitelnosti,např.v době podání kandidátní listiny není v obci přihlášen k trvalému pobytu apod.– viz § 4 a § 5 zák.491/2001 Sb <.>,uvede se,v čem překážka spočívá s tím,že pomine ke dni voleb do zastupitelstva obce,města,městyse <.>
Vzor č. 10 - sdružení politických stran, politických hnutí a nezávislých kandidátů
Vzor č.10
Kandidátní listina
<br> pro volby do Zastupitelstva obce (města,městyse):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
(uvede se pouze název příslušného zastupitelstva obce,města,městyse)
konané ve dnech 23.a 24.9.2022
<br> Volební obvod č.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(uvede se pouze v případě,že volební obvody jsou vytvořeny)
<br> Název sdružení politických stran,politických hnutí a nezávislých kandidátů:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Typ volební strany: sdružení politických stran,politických hnutí a nezávislých kandidátů
<br> Poř <.>
č <.>
Jméno a příjmení
Pohlaví
Věk
Povolání
Část obce,nečlení-li se na části,obec,kde je kandidát
přihlášen k trvalému pobytu
Název politické strany nebo politického hnutí,jehož je kandidát členem,nebo údaj „bez politické příslušnosti“
Název politické strany nebo politického hnutí,které kandidáta navrhlo,nebo označení,že jde o „nezávislého kandidáta“
<br> 1 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
2 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
3 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
4 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
5 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
6 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
7 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> (Volební strana může na KL uvést nejvýše tolik kandidátů,kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce.V obcích,kde se má volit 7 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 9 kandidátů,má-li se volit 6 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 8 kandidátů a má-li se volit 5 členů,může být na KL uvedeno maximálně 6 kandidátů.)
Zmocněnec sdružení politických stran,poli...
Vzor č. 9 - sdružení politických hnutí a nezávislých kandidátů
Vzor č.9
Kandidátní listina
<br> pro volby do Zastupitelstva obce (města,městyse):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
(uvede se pouze název příslušného zastupitelstva obce,města,městyse)
konané ve dnech 23.a 24.9.2022
<br> Volební obvod č.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(uvede se pouze v případě,že volební obvody jsou vytvořeny)
<br> Název sdružení politických hnutí a nezávislých kandidátů:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Typ volební strany: sdružení politických hnutí a nezávislých kandidátů
Poř <.>
č <.>
Jméno a příjmení
Pohlaví
Věk
Povolání
Část obce,nečlení-li se na části,obec,kde je kandidát
přihlášen k trvalému pobytu
<br> Název politické strany nebo politického hnutí,jehož je kandidát členem,nebo údaj „bez politické příslušnosti“
<br> Název politického hnutí,které kandidáta
navrhlo,nebo označení,že jde o „nezávislého kandidáta“
<br>
1 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
2 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
3 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
4 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
5 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
6 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
7 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>....
Vzor č. 8 - sdružení politických stran a nezávislých kandidátů
Vzor č.8
Kandidátní listina
<br> pro volby do Zastupitelstva obce (města,městyse):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
(uvede se pouze název příslušného zastupitelstva obce,města,městyse)
konané ve dnech 23.a 24.9.2022
<br> Volební obvod č.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(uvede se pouze v případě,že volební obvody jsou vytvořeny)
<br> Název sdružení politických stran a nezávislých kandidátů:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Typ volební strany: sdružení politických stran a nezávislých kandidátů
Poř <.>
č <.>
Jméno a příjmení
Pohlaví
Věk
Povolání
Část obce,nečlení-li se na části,obec,kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu
Název politické strany nebo politického hnutí,jehož je kandidát členem,nebo údaj „bez politické příslušnosti“
<br> Název politické strany <,>
která kandidáta navrhla,nebo označení,že jde o „nezávislého kandidáta“
<br>
1 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
2 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
3 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
4 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
5 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
6 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
7 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
...
Vzor č. 7 - sdružení nezávislých kandidátů
Vzor č.7
Kandidátní listina
<br> pro volby do Zastupitelstva obce (města,městyse):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
(uvede se pouze název příslušného zastupitelstva obce,města,městyse)
konané ve dnech 23.a 24.9.2022
<br> Volební obvod č.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(uvede se pouze v případě,že volební obvody jsou vytvořeny)
<br> Název sdružení nezávislých kandidátů:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Typ volební strany: sdružení nezávislých kandidátů
<br> Poř <.>
č <.>
Jméno a příjmení
Pohlaví
Věk
Povolání
Část obce,nečlení-li se na části,obec,kde je kandidát
přihlášen k trvalému pobytu
Název polit.strany nebo polit.hnutí,jehož je kandidát členem,nebo
údaj „bez politické příslušnosti“
<br> 1 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 3 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 4 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 5 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 6 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 7 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
(Volební strana může na KL uvést nejvýše tolik kandidátů,kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce.V obcích,kde se má volit 7 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 9 kandidátů,má-li se volit 6 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 8 kandidátů a má-li se volit 5 členů,může být na KL uvedeno maximálně 6 kandidátů.)
<br>
<br>
Zmocněnec sdružení nezávislých kandidátů:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...
Vzor č. 7 - sdružení nezávislých kandidátů (1)
Vzor č.7
Kandidátní listina
<br> pro volby do Zastupitelstva obce (města,městyse):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
(uvede se pouze název příslušného zastupitelstva obce,města,městyse)
konané ve dnech 23.a 24.9.2022
<br> Volební obvod č.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(uvede se pouze v případě,že volební obvody jsou vytvořeny)
<br> Název sdružení nezávislých kandidátů:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Typ volební strany: sdružení nezávislých kandidátů
<br> Poř <.>
č <.>
Jméno a příjmení
Pohlaví
Věk
Povolání
Část obce,nečlení-li se na části,obec,kde je kandidát
přihlášen k trvalému pobytu
Název polit.strany nebo polit.hnutí,jehož je kandidát členem,nebo
údaj „bez politické příslušnosti“
<br> 1 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 3 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 4 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 5 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 6 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 7 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
(Volební strana může na KL uvést nejvýše tolik kandidátů,kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce.V obcích,kde se má volit 7 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 9 kandidátů,má-li se volit 6 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 8 kandidátů a má-li se volit 5 členů,může být na KL uvedeno maximálně 6 kandidátů.)
<br>
<br>
Zmocněnec sdružení nezávislých kandidátů:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...
Vzor č. 6 - názávislý kandidát
Vzor č.6
Kandidátní listina
<br> pro volby do Zastupitelstva obce (města,městyse):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
(uvede se pouze název příslušného zastupitelstva obce,města,městyse)
<br> konané ve dnech 23.a 24.9.2022
<br> Volební obvod č.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(uvede se pouze v případě,že volební obvody jsou vytvořeny)
<br> Typ volební strany: nezávislý kandidát
<br> Jméno a příjmení
Pohlaví
Věk
Povolání
Část obce,nečlení-li se na části <,>
obec,kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu
Název politické strany nebo politického hnutí,jehož je kandidát členem,nebo
údaj „bez politické příslušnosti“
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
podpis kandidáta
V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2022
<br> (Kandidátní listinu lze podat nejpozději v úterý 19.července 2022 do 16,00 hod.u příslušného registračního úřadu podle § 21 odst.3 zák.491/2001 Sb <.>,tj.obecního úřadu v obcích,kde jsou alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad.) <.>
<br> Přílohy: Prohlášení kandidáta
Petice.<.>.<.>.<.>.voličů
(v záhlaví petice voličů podporující kandidaturu nezávislého kandidáta a na každé její další straně musí být uvedeno jméno a příjmení kandidáta,název zastupitelstva obce,do kterého kandiduje a XXX konání voleb.U voliče musí být uvedeno jméno a příjmení,datum narození celá adresa a podpis.Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději do 30.června 2022.)
Vzor č. 5 - koalice politických hnutí
Vzor č.5
<br> Kandidátní listina
<br> pro volby do Zastupitelstva obce (města,městyse):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
(uvede se pouze název příslušného zastupitelstva obce,města,městyse)
<br> konané ve dnech 23.a 24.9.2022
<br> Volební obvod č.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(uvede se pouze v případě,že volební obvody jsou vytvořeny)
<br> Název koalice politických hnutí:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Typ volební strany: koalice politických hnutí
Poř <.>
č <.>
Jméno a příjmení
Pohlaví
Věk
Povolání
Část obce,nečlení-li se na části,obec,kde je kandidát
přihlášen k trvalému pobytu
Název polit.strany nebo polit.hnutí,jehož je kandidát
členem,nebo údajů
„bez politické příslušnosti“
Název politického hnutí,které kandidáta navrhlo
<br> 1 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
2 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
3 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
4 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
5 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
6 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
7 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> (Volební strana může na KL uvést nejvýše tolik kandidátů,kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce.V obcích,kde se má volit 7 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 9 kandidátů,má-li se volit 6 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 8 kandidátů a má-li se volit 5 členů,může být na KL uvedeno maximálně 6 kandidátů.)
<br>
Zmocněnec koalic...
Vzor č. 4 - koalice politické strany a politického hnutí
Vzor č.4
Kandidátní listina
<br> pro volby do Zastupitelstva obce (města,městyse):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
(uvede se pouze název příslušného zastupitelstva obce,města,městyse)
konané ve dnech 23.a 24.9.2022
<br> Volební obvod č.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(uvede se pouze v případě,že volební obvody jsou vytvořeny)
<br> Název koalice politické strany a politického hnutí:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Typ volební strany: koalice politické strany a politického hnutí
Poř <.>
č <.>
Jméno a příjmení
Pohlaví
Věk
Povolání
Část obce,nečlení-li se na části,obec,kde je kandidát
přihlášen k trvalému pobytu
Název polit.strany nebo polit.hnutí,jehož je kandidát
členem,nebo údajů
„bez politické příslušnosti“
Název politické strany nebo politického hnutí,které kandidáta navrhlo
<br> 1 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
2 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
3 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
4 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
5 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
6 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
7 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> (Volební strana může na KL uvést nejvýše tolik kandidátů,kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce.V obcích,kde se má volit 7 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 9 kandidátů,má-li se volit 6 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 8 kandidátů a má-li se volit 5 členů,může být na KL uvedeno maximálně 6 kandidátů.)
Zmocněnec koalice polit...
Vzor č. 3 - koalice politických stran
Vzor č.3
Kandidátní listina
<br> pro volby do Zastupitelstva obce (města,městyse):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
(uvede se pouze název příslušného zastupitelstva obce,města,městyse)
<br> konané ve dnech 23.a 24.9.2022
<br> Volební obvod č.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(uvede se pouze v případě,že volební obvody jsou vytvořeny)
<br> Název koalice politických stran:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Typ volební strany: koalice politických stran
Poř <.>
č <.>
Jméno a příjmení
Pohlaví
Věk
Povolání
<br> Část obce,nečlení-li se na části,obec,kde je kandidát
přihlášen k trvalému pobytu
<br> Název polit.strany nebo polit.hnutí,jehož je kandidát
členem,nebo údajů
„bez politické příslušnosti“
Název politické strany,která kandidáta navrhla
<br> 1 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
2 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
3 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
4 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
5 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
6 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
7 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> (Volební strana může na KL uvést nejvýše tolik kandidátů,kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce.V obcích,kde se má volit 7 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 9 kandidátů,má-li se volit 6 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 8 kandidátů a má-li se volit 5 členů,může být na KL uvedeno maximálně 6 kandidátů.)
Zmocněnec koalice politic...
Vzor č. 2 - politické hnutí
Vzor č.2
Kandidátní listina
<br> pro volby do Zastupitelstva obce (města,městyse):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
(uvede se pouze název příslušného zastupitelstva obce,města,městyse)
<br> konané ve dnech 23.a 24.9.2022
<br> Volební obvod č.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(uvede se pouze v případě,že volební obvody jsou vytvořeny)
<br>
Název politického hnutí:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Typ volební strany: politické hnutí
<br> Poř <.>
č <.>
Jméno a příjmení
Pohlaví
Věk
Povolání
Část obce,nečlení-li se na části <,>
obec,kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu
Název polit.strany nebo polit.hnutí <,>
jehož je kandidát členem,nebo
údaj „bez politické příslušnosti“
<br> 1 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 3 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 4 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 5 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 6 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 7 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
(Volební strana může na KL uvést nejvýše tolik kandidátů,kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce.V obcích,kde se má volit 7 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 9 kandidátů,má-li se volit 6 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 8 kandidátů a má-li se volit 5 členů,může být na KL uvedeno maximálně 6 kandidátů.)
<br> Zmocněnec politického hnutí:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....
Vzor č. 1 - poltická strana
Vzor č.1
Kandidátní listina
<br> pro volby do Zastupitelstva obce (města,městyse):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
(uvede se pouze název příslušného zastupitelstva obce,města,městyse)
<br> konané ve dnech 23.a 24.9.2022
<br> Volební obvod č.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(uvede se pouze v případě,že volební obvody jsou vytvořeny)
<br>
Název politické strany:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Typ volební strany: politická strana
<br> Poř <.>
č <.>
Jméno a příjmení
Pohlaví
Věk
Povolání
Část obce,nečlení-li se na části <,>
obec,kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu
Název polit.strany nebo polit.hnutí <,>
jehož je kandidát členem,nebo
údaj „bez politické příslušnosti“
<br> 1 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 3 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 4 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 5 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 6 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 7 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
(Volební strana může na KL uvést nejvýše tolik kandidátů,kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce.V obcích,kde se má volit 7 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 9 kandidátů,má-li se volit 6 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 8 kandidátů a má-li se volit 5 členů,může být na KL uvedeno maximálně 6 kandidátů.)
<br> Zmocněnec politické strany:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...
Příloha č. 5 - Vzory kandidátních listin + prohláąení + petice
VZORY
<br>
kandidátních listin,prohlášení kandidáta a petice podporující kandidaturu pro volby do
<br> zastupitelstev obcí podle zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí
<br> a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky č.59/2002 Sb.<,>
<br> o provedení některých ustanovení zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí
<br> a o změně některých zákonů
<br>
<br>
<br>
<br> KANDIDÁTNÍ LISTINY volebních stran dle typu:
<br>
<br> 1.politická strana (Vzor č.1)
2.politické hnutí (Vzor č.2)
3.koalice politických stran (Vzor č.3)
4.koalice politické strany a politického hnutí (Vzor č.4)
5.koalice politických hnutí (Vzor č.5)
6.nezávislý kandidát (Vzor č.6)
7.sdružení nezávislých kandidátů (Vzor č.7)
8.sdružení politických stran a nezávislých kandidátů (Vzor č.8)
9.sdružení politických hnutí a nezávislých kandidátů (Vzor č.9)
10.sdružení politických stran,politických hnutí a nezávislých kandidátů (Vzor č.10)
<br>
<br>
<br> PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA (Vzor č.11)
<br>
<br>
<br> PETICE PODPORUJÍCÍ KANDIDATURU (Vzor č.12)
Příloha č. 4 - Informace k podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí
INFORMACE K PODÁVÁNÍ
KANDIDÁTNÍCH LISTIN
<br>
pro volby do zastupitelstev obcí,které se uskuteční
<br> ve dnech 23.a 24.září 2022
<br>
volební strany (viz níže – ust.§ 20 zákona č.491/2001 Sb.) mohou
podávat kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí
prostřednictvím svého zmocněnce (nezávislý kandidát podává kandidátní
listinu sám) na příslušném registračním úřadě <.>
<br>
Kandidátní listinu lze podat nejpozději v úterý
<br> dne 19.července 2022 do 16:00 hodin <.>
<br>
Volby do zastupitelstev obcí upravují tyto právní předpisy:
<br> • Zákon č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve
znění zákona č.230/2002 Sb <.>,zákona č.309/2002 Sb <.>,zákona č.96/2005 Sb.a nálezu
<br> Ústavního soudu vyhlášeného pod č.283/2005 Sb <.>
<br> • Vyhláška č.59/2002 Sb <.>,o provedení některých ustanovení zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění vyhlášky č.401/2002 Sb.<,>
vyhlášky č.565/2002 Sb.a vyhlášky č.251/2006 Sb <.>
<br>
Soudnictví na úseku voleb
<br> • Zákon č.150/2002 Sb <.>,soudní řád správní,ve znění pozdějších předpisů
<br>
Výpis ze zákona č.491/2001 Sb.<,>
<br> o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
<br>
§ 20
<br>
(1) Volební stranou podle tohoto zákona mohou být registrované politické strany a politická hnutí,1)
<br> jejichž činnost nebyla pozastavena,a jejich koalice,nezávislí kandidáti,sdružení nezávislých kandidátů
nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů <.>
<br>
(2) Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze jedné volební strany pro volby do téhož
<br> zastupitelstva obce.Podává-li politická strana a politické hnutí kandidátní listinu samostatně,nemůže
<br> již být pro volby do téhož zastupitelstva obce součástí jiné volební strany <.>
<br>
(3) Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož
zastupitelstva obce,a jsou-li vytvořeny volební obvody,pou...
Informace o době a místě konání voleb do ZO, počtu obvodů, počtu členů ZO volených v obvodu a potřebného počtu podpisů na peticích.pdf
_______________________________________________________________________________
<br>
<br>
<br> Obecní úřad Tučapy,Tučapy 19,391 26 Tučapy,tel: 381 594 716,381 594 736
Identifikátor DS: 6fdb5eu,e-mail: obec@tucapy.cz,www.tucapy.cz
<br>
<br>
<br> Č.j.: OÚTu359/2022
V Tučapech: 27.06.2022
<br> Informace
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí,počet obvodů,počtu členů
zastupitelstva obce volených v obvodu a potřebného počtu podpisů na peticích
<br>
pro volby do zastupitelstev obcí <,>
<br> které se budou konat ve dnech 23.a 24.září 2022
<br>
Starosta obce v souladu s ustanovením § 15 odst.1 písm.g) a § 27 odst.3 zákona č <.>
491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.59/2002 Sb <.>,o provedení některých
ustanovení zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
o z n a m u j e
<br>
1) Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční:
<br>
v pátek 23.září 2022 v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a
<br> v sobotu 24.září 2022 v době od 08:00 hodin do 14:00 hodin
<br>
2) Místem konání voleb do zastupitelstev obcí je:
<br> volební okrsek č.1: pro voliče bydlící v Brandlíně a v Tučapech
volební místnost: zasedací místnost Obecního úřadu,391 26 Tučapy čp.19
<br> volební okrsek č.2: pro voliče bydlící ve Dvorcích
volební místnost: místnost hasičské zbrojnice,Dvorce čp.58,392 01 Soběslav
<br> 3) Pro volební období 2022 - 2026 bude voleno do Zastupitelstva obce Tučapy
<br>
15 členů zastupitelstva
<br>
4) Potřebný počet podpisů na petici podporující kandidaturu nezávislého kandidáta -
sdružení nezávislých kandidátů zveřejněný registračním úřadem činí:
<br>
Obec
Počet podpisů pro
<br> nezávislého kandidáta
<br> Počet podpisů pro
sdružení nezávislých
<br> kandidátů
<br>
Tučapy
<br>
32
<br>
56
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXX
starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5483441

Meta

Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz