« Najít podobné dokumenty

Obec Hvožďany - Veřejná vyhláška + Opatření obecné povahy - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvožďany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ooeos živoruíno PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
<br> Praha: 27.6.2022
<br> Číslo jednací: 083220/2022/KU SK Spisová značka: SZ_081331/2022/KUSK/3 Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXX l.XXX Značka: OŽP/Sy
<br> Veřejná vyhláška
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,se sídlem Zborovská 11,150 21 Praha (dále jen „krajský úřad“) jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust.& 29 odst.1 a ust.š) 67 odst.1 písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů a dále dle ust.© 75 odst.1 písm.d) a ust.© 77a odst.5 písm.D zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.114/1992 Sb.“),dle ust.& 5b odst.4 zákona č.114/1992 Sb <.>,v souladu s ust.; 25 a ust.33 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád„ ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“),tímto zveřejňuje
<br> Návrh opatření obecné povahy,kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Pha/acracorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Středočeského kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Kokořínsko—Máchův kraj,Blaník,Křivoklátsko,Český Ráj,Brdy.Český kras a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich jejich ochranných pásem (dále jen
<br> „správní území krajského úřadu“) <.>
<br> Krajský úřad timto opatřením obecné povahy,v souladu ust.š 5b odst.4 zákona č.114/ 1992 Sb <.>,stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území krajského úřadu Středočeského kraje ve správě krajského úřadu.Důvodem pro povolení odchylného postupu je v souladu s ust.š Sb odst.1 zákona č.114/1992 Sb.<.>
<br> prevence závažných škod na rybářství a účel ochrany (jiných) volně žijících
<br> Zborovská 1 1 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 932 fax: 257 280 203 sykoraúxr-scz www.kr-slredoces...
IOpatření obecné povahy
1
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“)
<br> jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust.§ 29 odst.1 a § 67 odst.1,písm.g)
<br> zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpsů,a dále dle ust <.>
<br> § 75 odst.1,písm.d) a ust.§ 77a odst 5,písm.f) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a
<br> krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),dle ust.§ 5b odst.4 zákona a v souladu
<br> s ust.§ 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) <,>
<br> stanovuje
<br> odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při
<br> prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů
<br> na území Středočeského kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO)
<br> Kokořínsko–Máchův kraj,Blaník,Křivoklátsko,Český Ráj,Brdy,Český kras a mimo
<br> území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech
<br> jejich jejich ochranných pásem (dále jen „správní území krajského úřadu“) <.>
<br> Předmět úpravy
<br> Článek 1
<br> Krajský úřad tímto opatřením vydaným pod č.j.………… a oznámeným veřejnou vyhláškou
<br> dne ………… (dále jen „opatření obecné povahy“)
<br> povoluje podle ustanovení § 5b odst.1 zákona
<br> a) osobám oprávněným k rybníkářství podle zvláštního zákona; 1
<br> b) osobám vykonávajícím rybářské právo podle zvláštního zákona2
<br> při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně
<br> žijících živočichů odchylný postup od zákazu úmyslně usmrcovat (prostřednictvím
<br> osob oprávněných podle zákona o myslivosti3) jedince kormorána velkého stanoveného
<br> v § 5a odst.1 písm.a) zákona a zákazu držet usmrcené jedince stanoveného v § 5a odst.1 <,>
<br> písm.e) zákona,a to za podmínek uvedených dále v tomto opatření obecné povahy ...

Načteno

edesky.cz/d/5483423

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvožďany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz