« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - ud-225.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud-225.pdf
1/1
<br> Í/ž/
<br> Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
<br> Rozhodnutí radv městského obvodu o nezvýšení nájemného za pronájem pozemků 0 roční míru inflace
<br> Český statistický úřad stanovil pro rok 2022 roční mím inflace za rok 2021 ve výši 3,8 %.Tato informace byla zveřejněna na internetových stránkách Ceského statistického
<br> úřadu - www.czso.cz <.>
<br> Uzavřené nájemní smlouvy (s výjimkou některých nájemních smluv uzavřených dle dříve platných právních předpisů),týkající se pozemků ve Vlastnictví statutárního města Ostravy,svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky,obsahují ustanoveni,která umožňují městskému obvodu zvýšit nájemné o zveřejněnou roční míru inflace <.>
<br> Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 89.schůzi konané dne 22.06.2022 pod usnesením č.3164/RMOb-MH/ 1822/89 rozhodla nájemné za pronajaté pozemky 0 roční míru inflace pro rok 2022 nezvýšit <.>
<br> _ STATUTÁHNII MESTO OSTRAVA Vyhotov11a: Uřad mestského obvodu a.XXXXXX XXXXXXX,dne XX.XX.XXXX Mar'aMke HOW X Hulvákv f " r",<.>
<br> Haemnost ev.c'.: __ _ 2 8 "H 2922 vyvěšena dne;—_____________ sňata dne: _ za správnost: a ' ý; ová souběžně zveřejněna na internetu.|th
<br> OST RAVAH!
<br> Přemyslovců 63,709 36 Ostrava IČ 00545451 DIČ czooa45451.www.marianskehory.cz Číslo účtu 19-1649321399/0800 MARIANSKÉ HORY A HULVAKY

Načteno

edesky.cz/d/5483052


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz