« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Střenědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023-2025.pdf (1.18 MB)
<.> *:-.<.>.<.> " "'.f r Jogafr'er-xtů jí:.<.> <.>
<br> rozvojových programů <.>
<br> " 573,; - “m :
<br> „r <,>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023 — 2025
<br> (dále jen výhled) obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobých záměrů včetně
<br> v mil.Kč 5323223 střednědobý výhled rozpočtu č.ř.Věcný obsah r.2022 r.2023 r.2024 r.2025 1 ZDROJE 24 966 25 310 25 289 25 248 2 Příjmy 23 816 24 854 24 972 25 530 3 Vlastní příjmy 7 071 7 825 8 001 8 181 4 Transfery 16 745 17 029 16 971 17 349 5- Financování 1 150 456 317 -282 6 Prostředky minulých let 638 10,10 10 '! Úvěr 2017 - 2022 174 x ' x x & Úvěr 2021 - 2025 610 j 357 320 194 9 Úvěrový rámec 2016 - 2023 627 ' 49 x x 10 Úvěrový rámec 2023 - 2030 '““ x 733 871 651 11 Splátkyjistiny úvěru 2011 - 2014 —25 x : x x 12 Splátkyjistiny úvěru 2017 - 2022 * -150 -150 -150 —150 13 Splátkajistiny úvěru 2021 - 2025 “* x = x,-150 -150 Splátkyjistiny úvěrového rámce 2016 — ' 14 2023 -724 - —285 ; x x Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - ! i
<br> 15 2030 “* )( -258l —584 -837 16 VÝDAJE 24 966 25 310 i 25 289 25 248 17 Běžně výdaje 22 168 1 22 651 22 829 23 033 18 Kapitálové výdaje 2 798 i 2 659 2 460 2 215
<br> 1 500 mil.Kč
<br> Předpoklady zpracováni:
<br> úvěr 2017 - 2022 bude splacen k 31.12.2031,roční splátka v celém období činí 150 mil.Kč úvěr 2021 - 2025 bude splacen k 31.12.2033,roční splátka v celém období činí 150 mil.Kč: úvěr celkem činí
<br> jde o předpoklad otevření úvěrového rámce na předňnancování projektů v programovacím období 2021 +
<br>.Výhled vychází z Programu rozvoje Ústeckého kraje a byl zpracován v návaznosti na akční plán na období 2023 — 2027 <.>
<br>.Výtěžnost z daní v souladu se zákonem č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům,ve znění pozdějších předpisů je stanovena na základě predikce d...

Načteno

edesky.cz/d/5482436

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz