« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2021.pdf (1.28 MB)
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2021
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2021
<br> Dokument je pudepnn elektrmuclcým podpisem Pnčepimitcí: lng.Flvll Šimlkova Organizace.OJ.Sanové : nm„ Vydavatel cm„ Datum a čas,Důvod:
<br> Misto
<br> 1l9355m ICA Quaiiňnd 3 CNRSA Gíllůló 08 06.201! 09:49:03
<br> 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hoSpodaření Ústeckého kraje
<br> za rok 2021 bylo přebytkové se saldem ve výši 428 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> schválený upravený skutečnos'“ ; rozdil.-.<.> „ rozpočet ' skutečnost % druhove trídénl rozpocet k 31.12.-,2021 k 31.12.2021 — plneni 2021 UR příjmy celkem 20 811 24 857 25 196 339 101,36 [výdaje celkem | 21 531 l 27 298 | 24 765 -2 530 ] 90,73 | Lsardo: přrj'my - výdaje | -770 I -2 441 [ 423 2 869 | x_l financování celkem,z toho: 770 2 441 1 59-3- -851 65,14 prostředky minulých let 100 1 825 1 825 * 0,100,00 termínované vklady - krátkodobé l (výdej) O O j -5;".-501 x úvěrový rámec 2016 - 2023 714 714 : 526 —185 74,09 úvěr 2017 - 2022 476 586 ! 5cs -77 86,86 úvěr 2021 — 2025 0 107 ! r -88 ; 17,76 splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 -137 ! -1E.T 0 | 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce ' ' 2016 - 2023 -383 -654 ' -6-5— 0 1 100,00
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2021 v mil.Kc
<br> - 193' 47
<br> l 369 l 980
<br> l neinvestiční transfery veřejných rozpočtů ldaňové příjmy
<br> l investiční transfery veřejných rozpočtů |odvody příspév.<ových organizací lostatní neceřcve' příjm;
<br>.kapitálové sřšjmy
<br> ' 6784 - 16823
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 25 196 mil.Kč tvořily hlav.—.? příjmovou část účelově vázané transfery vobjemu 17 803 mil.Kč,tj.70,66 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovysnovy ČR v celkové výši 13 499 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jeko zásadní ...

Načteno

edesky.cz/d/5482435

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz