« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - Rozhodnutí - povolení uzavírky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - povolení uzavírky
č.j.MUTI 26943/2022 str.1/5
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám.Míru 111,666 19 Tišnov
<br> Odbor dopravy a živnostenský úřad
<br>
Spis.zn.: S-MUTI 23340/2022/ODŽÚ/Dv
Č.j.: MUTI 26943/2022
Počet listů: 3 Počet příloh: 8
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
Tel: XXX XXX XXX
E-mail: lubos.dvoracek@tisnov.cz
<br> Tišnov,28.6.2022
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> POVOLENÍ UZAVÍRKY
<br>
<br> Městský úřad Tišnov,odbor dopravy a živnostenský úřad,jako silniční správní úřad věcně příslušný podle
§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "zákon o pozemních komunikacích") a místně příslušný podle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“),ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení úplné
uzavírky silnice II.třídy,kterou dne 8.6.2022 podal
<br> MBM TRADE CZ,s.r.o <.>,IČ: 25507222,Starokolínská 308,Újezd nad Lesy,190 16 Praha 9 zastoupená
společností GEFAB CS,spol.s r.o <.>,IČ: 41602901,Švédská 5,620 00 Brno <,>
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto přezkoumání podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39
odst.4 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů
<br> p o v o l u j e
<br>
<br> úplnou uzavírku silnice č.II/379 (cca od domu č.p.59 po dům č.p.49 – etapa 2 a cca od domu č.p.49 po
dům č.p.57 – etapa 3),v obci Malhostovice,místní části Nuzířov,na akci
<br>
<br> „Odkanalizování obce Nuzířov“ <,>
<br> (dále jen "uzavírka") v rozsahu provádění stavebních prací – stavba kanalizační stoky,v termínu od 1.7.2022
do 31.10.2022 – (od 1.7.2022 do 14.8.2022 – etapa 2,od 15.8.2022 do 31.10.2022 – etapa 3) <.>
<br>
<br> Jedná se o úplnou uzavírku,provoz bude veden po silnici č.II/379 do obce Malhostovice,po silnici
č.III/38529 do obce Čebín,po silnici č.II/385 do Města Kuřim,po silnici č.II/386 a č.I/43 do obce Lipůvka
a dále po silnici č.II/379 zpět do obce Malhostovice,místní části Nuzířov,viz přiložená si...

Načteno

edesky.cz/d/5482186

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz