« Najít podobné dokumenty

Obec Ježkovice - Aukční vyhláška k prodeji pozemků vč. příloh (ortofotomapa a návrh smlouvy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ježkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška k prodeji pozemků vč. příloh (ortofotomapa a návrh smlouvy)
|||||||II|l||l||I||I|l||I||I||||l||||||||l||||||||||l|||||||||||||||||
<br> 3420/BWl2022-BVYM Čj.: UZSVM/BVY/3086l2022-BVYM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčnim řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetkucz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 12.7.2022 v 11:00 hod.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 14.7.2022 v 11:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Vyškov,Masarykovo náměstí 165/16,682 01 Vyškov
<br> Kontaktní osobou je Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> tel.: XXX XXX XXX,e-mail: katerina.zettelova©uzsvm.cz
<br> ||.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> 1.Účast velektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčnim řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetkucz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu částí kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 36.000,00 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-45423621/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 11.7.2022.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se kelektronickě aukci
<br> 3.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil ...

Načteno

edesky.cz/d/5481651

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ježkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz