« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí - změna využití území z lesa na zahradu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úřední deska.pdf
ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY
<br> Odbor výstavby a ÚP
<br> T.G.Masaryka 69
<br> 277 16 Všetaty
<br>
Spis.zn.: ÚVŠ/Výst./504/2022 Všetaty: 27.6.2022
<br> Č.J.: ÚVŠ/Výst./504/2022/1/N
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> stavebni.nahlovsky@mestys-
<br> vsetaty.cz
<br>
<br>
<br>
<br> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<br> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<br>
<br> INFORMACE
<br> O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
<br>
<br> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<br> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 18.5.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném
<br> územním řízení o změně využití území.Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení <.>
<br> Úřad městyse Všetaty,Odbor výstavby a ÚP,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.e)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon"),zveřejňuje podle § 95 odst.3 stavebního zákona návrh výroku
<br> územního rozhodnutí.V souladu s § 95 odst.5 stavebního zákona mohou proti návrhu podat účastníci
<br> písemně námitky a dotčené orgány výhrady ve lhůtě
<br> 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce <.>
<br> K námitkám účastníků,kteří souhlasili s navrhovaným záměrem,se nepřihlíží,pokud se nezměnily
<br> podklady pro jejich souhlas.Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městyse
<br> Všetaty,Odbor výstavby a ÚP,úřední dny Po a St 7:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00) <.>
<br> Dle § 95 odst.4 stavebního zákona musí být informace o návrhu výroku rozhodnutí,včetně grafického
<br> vyjádření záměru,vyvěšena po dobu 15 dnů na místě:
<br>
<br> Úřední deska obce
<br>
<br> Návrh výroku:
<br> Stavební úřad v návrhu výroku:
<br> I.Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úprav...
úřední deska situace.pdf
- L.\““TMÝYÍ "“.“
<br>.449 Q" ] MS 228 3 24349 0— 3 2999 A_ 2999
<br> r <.>
<br> CÚ Š _ a I A- <.>
<br> 499 : 26944 33323 - 299435 494 53 32541 _ 325
<br> !
<br> 9 CD.a.'<' A “: ; IL 1 24349 2595 _ ? ll 449 -- " š % Ě % í ! ' % Š
<br> '! 1500
<br> D 5 1D 15 20 25 m %

Načteno

edesky.cz/d/5481600

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz