« Najít podobné dokumenty

Obec Třebušín - Usnesení 38. zasedání ZO Třebušín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebušín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prezenční listina
Příloha č.l Zápisu z 38.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Třebušín dne 20.6.2022 Prezenční listina
<br> Jméno a příjmení člena zastupitelstva obce:
<br> XXXX XXXXXXXXX
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> Občané: ' Hosté:
<br> r/ mec/%.Úl- W /// $k
Usnesení č. 38 ZO
Stránka 1 z 2
<br>
Obec Třebušín
Zastupitelstvo obce Třebušín
<br>
Usnesení
z 38.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Třebušín <,>
<br> konaného dne 20.6.2022,od 18:00 hodin
v multifunkční učebně v budově MŠ a ZŠ v Třebušíně
<br>
<br> Návrh usnesení č.1/38Z/2022:
Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje ověřovatele zápisu ve složení pan Ing.Miroslav
Navrátil a paní XXXXXX XXXXXXXXXXX,zapisovatele paní Veronika Bayerová <.>
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.1/38Z/2022 bylo schváleno <.>
<br>
Návrh usnesení č.2/38Z/2022:
Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje program 38.veřejného zasedání ZO Třebušín <.>
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.2/38Z/2022 bylo schváleno <.>
<br>
Návrh usnesení č.3/38Z/2022:
Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje rozpočtové opatření č.5
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.3/38Z/2022 bylo schváleno <.>
<br>
Návrh usnesení č.4/38Z/2022:
Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje revokaci usnesení č.11/33Z/2022 dne 07.03.2022 a
schvaluje nový název: Ceník pronájmu nezemědělských pozemků ve vlastnictví obce <.>
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.4/38Z/2022 bylo schváleno <.>
<br>
Návrh usnesení č.5/38Z/2022:
Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje Dodatek č.2 k Úvěrové smlouvě č.99025591490 s KB <,>
a.s.– posunutí termínu čerpání úvěru do 31.10.2022 a pověřuje starostku podpisem
Dodatku č.2 <.>
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.5/38Z/2022 bylo schváleno <.>
<br>
Návrh usnesení č.6/38Z/2022:
Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje prodej části pozemku 92/4 v k.ú.Řepčice za cenu 300
Kč/m² a náklady s tím spojené.Pověřuje starostku podpisem smlouvy <.>
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č.6/38Z/2022 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 2
<br>
Návrh usnesení č.7/38Z/2022:
Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě – vodovodní a kana...

Načteno

edesky.cz/d/5481567

Meta

Jednání zastupitelstva   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebušín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz