« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Strakonice) - Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Osek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis 37. zasedání.pdf (1.62 MB)
Strana 1 (celkem 4)
<br> 37.zasedání zastupitelstva Obce Osek
<br> Datum: 15.6.2022 Místo konání: Obecní úřad Osek Zahájení: 18.00 hod <.>
<br> Jednání řídila starostka,která přivítala přítomné a konstatovala,že je přítomno 9 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnasení schopne <.>
<br> Dále přítomni — občané: 2
<br> Předsedající předložila program v bodech 442.—448.dle svolání
<br> 442.Rozpočtové opatření č.5/2022
<br> 443.Rozpočtové opatření č.6/2022
<br> 444.Závěrečný účet obce Osek a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> 445.Účetní uzávěrka obce Osek za rok 2021
<br> 446.Schválení směny pozemků mezi obcí Osek a paní Stanislavou Ředinovou - doplnění
<br> 447.Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vodovod Petrovice" 448.Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zastřešení plochy pro kontejnery"
<br> a navrhla doplnit program 0 body:
<br> 449.Pronájem nebytových prostor— garáže v k.ú.Jemnice u Oseka
<br> 450.Informace o zadání zakázek bez výběrového řízení dle směrnice o zadáváníVZMR 451.Dotazy na členy zastupitelstva od SDH Jemnice
<br> Ing.XXXXX XXXX navrhl doplnit program o bod:
<br> XXX.Vyjmutí bodu 447.2 programu jednání
<br> Předsedající navrhla zapisovatele: Jitku Brejchovou
<br> Ověřovatelé: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXXX,p.XXXX XXXXXXX
<br> Navržený program a ověřovatelé Hlasování: X hlasů pro — 1 hlas proti (lng.Hoch) - 0 hlasů zdržel se Návrh byl schválen
<br> Bod 442.Rozpočtové opatření č.5/2022 Předsedající předložila rozpočtové opatření č.5/2022 a seznámila s jednotlivými položkami
<br> příjmy 45 135,09 Kč výdaje 55 216,00 Kč financování 10 080,91 Kč 20 bere na vědomí Rozpočtové opatření č.5/2022
<br> příjmy 45 135,09 Kč výdaje 55 216,00 Kč financování 10 080,91 Kč Bod 443 <.>
<br> Rozpočtové opatření č.6/2022 Předsedající předložila rozpočtové opatření č.6/2022 a seznámila sjednotlivými položkami
<br> příjmy 0,00 Kč Výdaje 700 000,00 Kč financování 700 000,00 Kč Usnesení 37-443
<br> ZO schvaluje Rozpočtové opatřen...

Načteno

edesky.cz/d/5481236

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz