« Najít podobné dokumenty

Městys Velký Újezd - Informace o záměru městyse Velký Újezd prodat nemovitý majetek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Velký Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o záměru městyse Velký Újezd prodat nemovitý majetek
MĚSTYS VELKÝ ÚJEZD
<br> Olomoucká č.p.15,783 55 Velký Újezd
<br>
IČO: 00299677
<br> Telefon: 585 358 008
<br> E-mail: podatelna@velkyujezd.cz
<br> www.velkyujezd.cz
<br>
<br> ZM č.19 z 15.6.2022 - usnesení č.15
101.2.1 A/10
<br> Počet listů: 1
<br> Počet listů příloh: 1 (zákres)
<br> Velký Újezd 28.6.2022
<br>
<br>
INFORMACE O ZÁMĚRU MĚSTYSE VELK Ý ÚJEZD
<br> PRODAT NEMOVITÝ MAJETEK
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo městyse Velký Újezd na základě usnesení č.15 ze zasedání dne 15.6.2022
<br> v souladu s ustanovením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů zveřejňuje záměr městyse Velký Újezd prodat:
<br> - část pozemku parc.č.166/1,ostatní plocha o výměře cca 54 m2 (dle zákresu
v přiložené mapce) v katastrálním území Velký Újezd,který je zapsán na listu vlastnictví
<br> č.10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,Katastrální pracoviště Olomouc <.>
<br>
<br>
<br>
<br> K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat jiné nabídky písemně na adresu městyse:
<br> Městys Velký Újezd,Olomoucká 15,783 55 Velký Újezd <.>
<br>
<br> Městys si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX J e l e n
<br> starosta městyse Velký Újezd
<br>
<br>
<br> Úřední deska: Vyvěšeno a zveřejněno: 28.6.2022,poř.č.43/2022
<br> Sejmuto:
<br>
<br>
(Tento dokument se zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v orgánech obce – § 39
<br> odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů.)
<br>
<br>
2022-06-28T13:53:14+0200
Ing.XXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5480883

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Velký Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz