« Najít podobné dokumenty

Město Velká Bystřice - Závěrečný účet za rok 2021 Biotop Burk

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Velká Bystřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet za rok 2021 Biotop Burk
Biotop Burk
<br> %?
<br> I v v ' I \! ZAVERECNY UCET ZA ROK 2021 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 09389733 název Biotop Burk ulice,č.p.Olomoucká 1? obec Hlubočky PGSČ,pošta Kontaktní údaje teíeíon fax email WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu |.Plnění rozpočtu příjmů lí.Plnění rozpočtu vydaju lií.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - ínformativně Vl,Majetek Vlí.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtúm krajů,obcí.DSO a vnitřní převody Vlíí.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.;práva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Učetni výkazy
<br> |.PLNĚNÍRQĚEWQŠHTU PŘÍqMÚ
<br> Text Schváíený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 Příjmy celkem 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 Detari'nf výpis položek die druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 900 000,00 900 000,00 900 000,00 412 Neinvestiční přijaté transfod rozp.úz.úrovně 900 000,00 900 000,00 900 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 900 000,00 900 000,00 900 000,00 4221 investiční přijaté transfery od obcí 5 100 000,00 5 100 000,00 5 100 000,00 422 |nvest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 5 100 000,00 5 100 000,00 5 100 000,00 42 Investiční přijaté transfery _ 5 100 000,00 5 100 000,00 5 100 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4j 6 600 000,00 6 000 096,00 6 000 060,00
<br> Express UCR s r.o 11h
<br> |_|.P NĚNÍ Rozeočw yÝDAJů
<br> "lekl Schválený rozpočet Rozpočet BE tmel-téct: Skutečnost Běžné výdaje 900 000,00 900 000,00 137 784,98 Kapitálové výdaje 5 100 000,00 5 100 000,00
<br> Výdaje celkem 6 000 000,00 6 000 000,00 137 784,98 Estado! výpts položek...

Načteno

edesky.cz/d/5480318


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Velká Bystřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz