« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Vilémovice - Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Vilémovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

II-152_HROTOVICE_-_DUKOVANY_2.STAVBA_OKRUZNI_KRIZOVATKA_-_ET.pdf
I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 6
<br> 1
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 6
<br> 1
<br> II/4
0
0
<br> II/4
0
0
<br> I
I
/
4
<br> 0
<br> 0
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 0
<br> 0
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 9
<br> 9
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 9
<br> 9
<br> I
I
/
4
<br> 0
<br> 1
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 9
<br> 9
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 9
<br> 9
<br> I
I
/
1
<br> 5
<br> 2
<br> I
I
/
1
<br> 5
<br> 2
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 9
<br> 2
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 9
<br> 2
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 9
<br> 2
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 9
<br> 6
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 9
<br> 6
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 9
<br> 6
<br> II/399
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 9
<br> 9
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 6
<br> 0
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 5
<br> 2
<br> II/15
2
<br> I
I
/
1
5
2
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 6
<br> 1
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 5
<br> 1
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 0
<br> 1
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 0
<br> 1
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 5
<br> 1
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 5
<br> 2
<br> 4
<br> 5
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 5
<br> 2
<br> 4
<br> 5
<br> I
I
/
1
<br> 5
<br> 2
<br> 7
<br> 0
<br> 3
<br> 0
<br> 3
<br> 0
<br> 5
<br> 0
<br> 5
<br> 0
<br> 7
<br> 0
<br> 3
<br> 0
<br> 3
<br> 0
<br> 5
<br> 0
<br> 5
<br> 0
<br> 7
<br> 0
<br> I
I
/
1
<br> 5
<br> 2
<br> I
I
I
/
3
<br> 5
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 5
<br> 1
<br> I
I
I
/
3
5
1
2
1
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 5
<br> 2
<br> 4
<br> 1
<br> I
I
I
/
3
5
1
2
1
<br> I
I
I
/
3
5
1
2
2
<br> I
I
I
/
3
<br> 5
<br> 1
<br> 1
<br> 8
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 5
<br> 1
<br> 1
<br> 8
<br> I
I
I
/
3
5
1
2
5
<br> I
I
I
/
3
5
1
2
5
<br> M
<br> K
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 6
<br> 0
<br> 6
<br> 3
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 5
<br> 2
<br> 3
<br> 8
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 5
<br> 2
<br> 3
<br> 9
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<...
50584-2022_SH_-_Opatreni_obecne_povahy_prechodna_uprava_prov.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy a komunálních služeb
<br>
<br> Karlovo nám.104/55,674 01 Třebíč,adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám.116/6,674 01 Třebíč
<br>
<br>./2
<br>
<br> Č.j.: ODKS 50584/22 - SPIS 7496/2022/PJ V Třebíči 20.06.2022
<br>
<br> VYŘIZUJE: ING.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: jarmila.prokesova@trebic.cz
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Městský úřad Třebíč,odbor dopravy a komunálních služeb (dále jen „správní orgán“) <,>
příslušný dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“),ve věcech stanovení
místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a na
veřejně přístupných účelových komunikacích,a dále podle ust.§ 171 a § 173 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“),po předchozím
projednání a písemném stanovisku č.j.KRPJ-74186-2/ČJ-2022-161006 vydaném dne
17.6.2022 dotčeným orgánem,kterým je Policie ČR,KŔ policie Kraje Vysočina,územní
odbor vnější služby,dopravní inspektorát Třebíč ve smyslu § 77 odst.2 písm.b) zákona o
silničním provozu <.>
Správní orgán v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním
provozu
<br>
stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích č.II/152,II/396,II/399,II/360,II/361,II/401,II/351 <,>
III/35125,III/35118,III/35122,III/35121,III/15241,III/35123,III/15245,III/15247,III/15244 <,>
III/15240,III/15239,III/15238,III/15234,III/36063 v k.ú a průtahu městy Třebíč,Jaroměřice
nad Rokytnou,Hrotovice,městysem Dalešice,obcemi Račice,Třebenice,Dolní Vilémovice <,>
Lipník,Rouchovany,Příštpo,Dukovany a místních komunikacích v k.ú.Rouchovany <,>
Slavětice umístěním souboru dopravních značek v rozsahu grafické přílohy,která je nedílnou
součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Důvod: označení místa úplné uzavírky v místě křižovatky sil.č.II/152...

Načteno

edesky.cz/d/5479708

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Vilémovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz