« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Návrh závěrečného účtu DSO Hořovicka za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu DSO Hořovicka za rok 2021
NAVRH ZAVERECNEHO UCTU Dobrovolného svazku obcí založeného za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovicka
<br> na rok 2021
<br> IČ: 47560002
<br> v Kč 50000 Dotace obcí na rok 2020 5 045 664 00 96409 k obcí na režii ?1 700 00 66310 Finanční race — 0 500 00 5 117 864
<br> Výda v tis.Kč 5 2292 i obslužnost veře ' i službami 2019 5 045 664 00 56310 Finanční o - bankovní 3 000,00 5 6409 Odm včetně odvodů 61 700 56409 Ostatní ' a - služ 7 500,00
<br> 5 117
<br> Rozpočet příjmů zcela pokryl výdaje a výsledek hospodaření svazku byl vyrovnán <.>
<br> Hospodaření Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka zajišťující dopravní obslužnost bylo přezkoumáno na základě zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání ÚSC a 050,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníje součástí závěrečného účtu a bude projednána společně se závěrečným účtem na valné hromadě svazku.Připomínky mohou občané členských obcí uplatnit podle 5 39 odst.9 zák.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,písemně do 23.6.2022 nebo ústně na jednání svazku dne 27.6.2022 <.>
<br> Návrh závěrečného účtu 050 na rok 2021 je zveřejněn na úřední desce Města Hořovice a na internetových stránkách Města Hořovice - Hořovicko — DSO dokumenty (https://www.mesto- borovice.eu/horovícko/dso-dokumenty/),v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č.215 MěÚ Hořovice u paní Lukešové <.>
<br> Dota zveřejnění od 3.62022 do 27.7.2022
<br> Zpracovala: XXXXXXXX XXXXXXXX Dr.Ing.XXXX XXXXXX v.r.pověřená vedením účetnictví DSO ředitel DSO
<br> Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR lNTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
<br> Zborovská 1 1 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 000098f2022.<.> -"KUSK Stejnopis č.2 833an SZ_066313£2021„-íKUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO REGIONU HOŘOVICKA IČ: 47560002 za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Regionu Hořovicka za rok 2021 bylo zahájeno dne 22.07.2021 doručení...

Načteno

edesky.cz/d/5479372

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz