« Najít podobné dokumenty

Obec Radostov - Závěrečný účet obce Radostov za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radostov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Radostov za rok 2021[2].pdf [0,33 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Radostov,IČ: 45978671
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 09.02.2022
<br> Konečné přezkoumání provedeno elektronickým způsobem,bez kontroly na místě <.>
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce Radostov v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem
<br> č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 30.07.2021 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Radostov
<br> Radostov 54
<br> 503 27 Lhota pod Libčany
<br>
<br> Zástupci za Obec:
<br> starostka - Bc.XXX XXXXXXXX
<br> účetní - XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
XXXXXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři:
XXX XXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 29.06.2021
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon,tj.vyhodnoc...
Radostov - závěrečný účet za rok 2021.pdf [0,15 MB]
a Zpávy o přezkoumání hospodaření obce Radostov za rok 2021 je umístěn
<br> na webu obce Radostov: https://www.radostov.cz/rozpocty-financni-dokumenty
<br> nebo k nahlédnutí na obecním úřadě obce Radostov
<br> Celý dokument včetně protokolu s schválení účetní závěrky za rok 2021
<br> Obecní úřad Radostov
<br> IČO: 45978671
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2021
<br> Fenix 9.21.004,2004 - 2022 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 27.06.2022 20:13:09
<br>
<br> Obecní úřad Radostov
<br> IČO: 45978671
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2021
<br> Fenix 9.21.004,2004 - 2022 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 27.06.2022 20:13:09
Radostov - výkazy 12 2021[2].pdf [0,19 MB]
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2021
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 459786712021 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obecní úřad Radostov
<br> Radostov
<br> 503 27 Radostov
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Daň z příjmů FO placená plátci 450 000,00 350 000,00 347 575,10 77,2 99,30000 1111
<br> Daň z příjmů FO placená poplat 9 000,00 23 000,00 22 800,91 253,3 99,10000 1112
<br> Daň z příjmů FO vybír.srážkou 39 000,00 47 268,44 59 075,01 151,5 125,00000 1113
<br> Daň z příjmů právnických osob 350 000,00 450 000,00 498 714,24 142,5 110,80000 1121
<br> Daň z příjmů práv.osob za obce 900 000,00 95 190,00 95 190,00 10,6 100,00000 1122
<br> Daň z přidané hodnoty 1 112 859,42 1 112 859,42 100,00000 1211
<br> Odvody za odnětí půdy-z.p.f.13 731,00 13 731,00 100,00000 1334
<br> Poplatek za komunální odpad 45 000,00 48 500,00 48 500,00 107,8 100,00000 1337
<br> Poplatek ze psů 2 100,00 1 900,00 1 900,00 90,5 100,00000 1341
<br> Daň z hazardních her 13 000,00 16 430,53 16 430,53 126,4 100,00000 1381
<br> Zruš.odvod z loterií kromě VHP 0,61 0,61 100,00000 1382
<br> Daň z nemovitých věcí 200 000,00 200 000,00 234 159,00 117,1 117,10000 1511
<br> Neinv.přijaté transf.z VPS SR 58 011,60 58 011,60 100,00000 4111
<br> Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.70 800,00 70 800,00 70 800,00 100,0 100,00000 4112
<br> Ost.neinv.přij.transfery ze SR 123 522,00 123 522,00 100,00000 4116
<br> Invest.přijaté transf.od krajů 300 000,00 300 000,00 100,00000 4222
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 385 400,00 142 960,00 142 960,00 37,1 100,01031 2111
<br> Pěstební činnost 385 400,00 142 960,00 142 960,00 37,1 100,01031
<br> Příjmy z pronájmu pozemků 35 500,00 35 500,00 35 548,00 100,1 100,13639 2131
<br> Komun.služby a úz.rozv...

Načteno

edesky.cz/d/5478202

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radostov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz