« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - ZÁMĚR OBCE KLOKOČNÁ PRONAJMOUT část pozemku parc. č. 322/41, k. ú. Klokočná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
ZÁMĚR OBCE KLOKOČNÁ PRONAJMOUT
<br> část pozemku parc.č.322/41,k.ú.Klokočná
<br> V souladu s š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zveřejňujeme záměr obce Klokočná od 1.8.2022 pronajmout severovýchodní část pozemku parc.č.322/41,k.ú.Klokočná,o výměře cca 800 m2,předem určenému zájemci Sdružení U chůviček,z.s <.>,pro účely provozování lesní školky,a to na dobu neurčitou stříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 1.500 Kč <.>
<br> Nájemní smlouva bude obsahovat ustanovení,v nichž se nájemce mimo jiné zaváže,že se bude o pozemek starat s péčí řádného hospodáře <.>
<br> Nájem části hřiště,na němž je v současné době provozována lesní školka,bude ukončen <.>
<br> Starosta: _ Digitálně podepsal lng.MIIOSIBV Ing.XXXXXXXX XXXXX ' Datum: XXXX/XX.X? <.>,Rovny XX:XX:XX +XX'XX' lng.Miloslav Rovny dne 27.6.2022 Datum vyvěšení na úřední desce: 27262022 Datum sejmutí z úřední desky:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _ '; Í? „
<br> „Adamu— wuaon 277.€.„552% W.„A

Načteno

edesky.cz/d/5477258

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz