« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - ZÁMĚR OBCE KLOKOČNÁ PROPACHTOVAT pozemky v majetku obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
piji/g
<br>.<.>
<br> ZÁMĚR OBCE KLOKOČNÁ
<br> PROPACHTOVAT pozemky V majetku obce
<br> V souladu s š 39 zákona č.128/200 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme záměr obce Klokočná propachtovat níže specifikované pozemky jako celek <.>
<br> Pachtovní smlouva bude realizována na základě výsledku výběrového řízení po zveřejnění „Výzvy k podání nabídky na propachtováni pozemků v majetku obce“.Jediným hodnotícím kritériem bude nejvyšší nabídková cena <.>
<br> k.ú.parc.č.celková výměra m2 užívaná výměra m2 Pozn.Klokočná 94/9 368 368 260 9.175 4.925 část břeh s náletem 261 1.155 1.155 293 1.417 1.417 295/1 8.260 4.519 část břeh s náletem 296/1 28.021 26.566 část remízek 301/1 344 344 322/41 5.436 4.000 část před ohradníkem 322/79 1.502 1.502 2 parc.č.322/44 322/80 1.502 1.502 2 parc.Č.322/44 322/81 1.501 1.501 361 673 673 366 1.060 283 část břeh s náletem Celkem 49.255 r'n2 LV č.10001 Starosta:
<br>.Digitálně podepsal Ing- I'\J'IIIÚSIl-flvlng.XXXXXXXX XXXXX
<br> Rovný DatUm: XXXXXXXX
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX XX=XX=XX+XX'XX' dne: XX.X.XXXX
<br> Datum vyvěšení na úřední desce: %;É'Ž'p (&.<.>.<.> Datum sejmutí z úřední desky:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> „.d na alelami—— W—mn ní?.5.22322
<br> w.<.> _J

Načteno

edesky.cz/d/5477257

Meta

Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz