« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceZávěrečný účet obce Vrbčany za rok 2021 178,8 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Licence: DFY3 XCRGBZUC / ZU1 (21012021 / 01012021)
<br> Obec Vrbčany 
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 22.06.2022
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00235920
<br> název Obec Vrbčany 
<br> ulice, č.p.25
<br> obec Vrbčany
<br> PSČ, pošta 280 02
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 725021070
<br> fax
<br> e-mail info@obecvrbcany.cz
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> 22.06.2022 19h29m20s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 9
<br>
<br> Licence: DFY3 XCRGBZUC / ZU1 (21012021 / 01012021)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 4 576 000,00  6 600 206,10  6 491 795,90 
<br> Nedaňové příjmy 735 000,00  1 238 640,51  1 232 668,01 
<br> Kapitálové příjmy 5 000,00  5 000,00  3 500,00 
<br> Přijaté transfery 272 000,00  1 147 242,16  5 955 242,16 
<br> Příjmy celkem 5 588 000,00  8 991 088,77  13 683 206,07 
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 940 000,00  940 000,00  913 338,41 
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 15 000,00  111 000,00  60 205,66 
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 90 000,00  157 000,00  156 076,90 
0000 1121 Daň z příjmů právnic...

Načteno

edesky.cz/d/5477180

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz