« Najít podobné dokumenty

Obec Třebušín - Závěrečný účet Mikroregionu Česká Kalifornie za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebušín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet za rok 2021
Závěrečný účet za rok 2021
Mikroregion Česká Kalifornie
<br> 31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Mikroregion Česká Kalifornie
Býčkovice 57
412 01
<br> 70947031
Dobrovolný svazek obcí
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 607520867
E-mail agentura.valentova@seznam.cz
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 1
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 3
<br> Majetek 5
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 6
<br> Měsíční stav finančních prostředků 7
<br> Opis rozpočtových změn 8
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 9
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 11
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 12
<br> Výkaz FIN 12/2021 13
<br> Rozvaha 12/2021 24
<br> Výkaz zisku a ztráty 12/2021 27
<br> Příloha 12/2021 29
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 46
<br> Strana
<br>
<br> Mikroregion Česká Kalifornie,IČO 70947031 KEO4 1.10.1 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2021
<br> SU Název 2019 2020 2021
<br> Nákladové účty
<br> 518 Ostatní služby 0,00 0,00 68 545,74
542 Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 2 000,00
549 Ostatní náklady z činnosti 0,00 0,00 52,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 888 297,00
<br> strana 1Závěrečný účet za rok 2021
<br>
<br> Mikroregion Česká Kalifornie,IČO 70947031 KEO4 1.10.1 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2021
<br> SU Název 2019 2020 2021
<br> Výnosové účty
<br> 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 58 627,80
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 0,00 0,00 958 571,34
<br> strana 2Závěrečný účet za rok 2021
<br>
<br> Mikroregion Česká Kalifornie,IČO 70947031 KEO4 1.10.1 UC502
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů
<br> Období: 12/2021
<br> SU Název 2019 2020 2021
<br> Závazky
<br> 321 Dodavatelé 0,00 0,00 2 420,00
326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátk...

Načteno

edesky.cz/d/5477093

Meta

Prodej   Pronájem   EIA   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebušín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz