« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Vltavice - Obecně závazná vyhláška obce Horní Vltavice č. 01/2021 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Vltavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška obce Horní Vltavice č. 01/2021 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Obec Horní Vltavice Zastupitelstvo obce Horní Vltavice Obecně závazná vyhláška č.01/2021,o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věci
<br> Zastupitelstvo obce Horní Vltavice se na svém zasedání dne30.9„2021 usnesením č 2021- 31/3 usneslo vydat na základě ustanovení 5 12 zákona č.338/1992 Sb <.>,o XXXX z nemovitých věcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákona o XXXX z nemovitých věcí“) a X XX odst.X písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Článek 1 Místní koeficient Místní koeficient se pro celé území obce Horní Vltavice stanoví ve výši 2,kterým se násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků,zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek,popřípadě jejich souhrny,s výjimkou pozemků uvedených v ©“ 5 odst.1 zákona o XXXX z nemovitých věcí.Článek X Účinnost
<br> Táto obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022 <.>
<br> A“ _____ -- L"- _' \
<br> Ing.XXXXX XXXXX XXXXX : antůrek starosta místostarosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne 14.9.2021.Sejmuto z úřední desky dne 30.9.2021
<br> Zasláno správci daně dne 1.10.2021

Načteno

edesky.cz/d/5473774

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Vltavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz