« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Obecně závazná vyhláška 1/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška 1/2021
4)
<br> OBEC Rakovice Zastupitelstvo obce Rakovice Obecně závazná vyhláška obce Rakovice č.1 12021 <,>
<br> o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Rakovice se na svém zasedání dne 7.12.2021 usnesením č.čo/aq/zpu usneslo vydat na základě š 59 odst.4 zákona č.541/2020 Sb <.>,o odpadech (dále jen „zákon
<br> o odpadech“),a v souladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br>,Čl.1 Uvodní ustanoveni
<br> Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Rakovice
<br> Každý je povinen odpad nebo movitou věc,které předává do obecního systému,odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškoul <.>
<br> V okamžiku,kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,s výjimkou výrobků s ukončenou životnosti,na místě obcí k tomuto účelu určeném,stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu?
<br> Stanoviště sběrných nádob je místo,kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem.Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů <.>
<br> Čl.2 Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
<br> 1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obci jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:
<br> &) Biologické odpady <,>
<br> b) Papír <,>
<br> c) Plasty včetně PE Tlahví,d) Sklo <,>
<br> e) Kovy <,>
<br> f) Nebezpečné odpady <,>
<br> g) Objemný odpad <,>
<br> h) Jedlé oleje a tuky <,>
<br> * 5 61 zákona o odpadech 2 g 60 zákona o odpadech
<br> 2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),f),g),h) a i) <.>
<br> 3) Objemný odpad je takový odpad,který vzhledem ke svým ro...

Načteno

edesky.cz/d/5471523

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz