« Najít podobné dokumenty

Obec Kolaje - Porovnání položek výpočtu cen pro vodné za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolaje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnání položek výpočtu cen pro vodné za rok 2021
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce Za kalendářní rok 2021 Příjemce vodného a stočného.Vodovody a kanalizace Nymburkas.(IČO 46357009)
<br> Dílčí odběratelské Voda pitná as Tabulka č.1
<br> a
<br> Řádek Nákladové 2 5 Materiál 0 751526
<br>,<.>.0.0 408282 0 000000 0 000000
<br> 29 3918 a „41 1 _ 1 ostatn „4.1 Ostatní 118306 43 105740,1 „4 1 „61 infrastru ktu rního
<br> - 0
<br> Provozní 089200
<br> - vod
<br> - ostatní externí 141165 0 142583 - ostatni ve vlastní režii 948035 0 133816
<br> Tabulka č.2
<br> Tabulka č 4
<br> 1.1
<br> 10,374721 0,000000
<br> Vypracoval: XXXXXXXXX XXXX [ ( X/X Datum X.X.XXXX
<br> Kontroloval: Mojžíšova Renáta Kýl,„ ('( ' / Schválil; Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Telefon; XXXXXXXXX / ! „)%QMČY ! kanullme "'Mhllfk,0.5.E-mail: korinkova©vak-nymburk.cz Verze dal 322.01 288 21 Nymburk,Bohnická 71 Vyívořeno: 07042022 07:38
<br> Verze aplikace VSVaK 32201
<br> IČO 46357009,mc“ (24635700 <,>
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021 1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identifikační číslo: Statutární orgán:
<br> 3.Vlastníci
<br> Fyzická osoba Jméno a příjmení Obchodní společnost Identifikační číslo:
<br> Adresa trvalého pobytu
<br> Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identifikační číslo: Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identifikační číslo: Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo <,>
<br> Identifikační číslo: Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identiňkační čislo: Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identifikační číslo: Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identifikační číslo: Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identifikační číslo: Právnická osoba Obchodní společnost
<br> Sídlo:
<br> Identifikační číslo:
<br> plátce DPH
<br> Vo...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolaje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz