« Najít podobné dokumenty

Obec Svatoslav (Třebíč) - Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Svatoslav konaného dne 24.6.2022 v 19:00 hodin.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatoslav (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Svatoslav konaného dne 24.6.2022 v 19:00 hodin.
Přítomní :
<br> Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24.6.2022 v 19:00 hod <.>
<br> Dočekal M <.>,Otoupal T <.>,XXXXXXX Z <.>,Dufek M <.>,Cejpek L <.>,Bestvinová B <.>,Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> ONeomluveni: O
<br> Omluveni: X
<br> Počet přítomných:7
<br> Program :
<br> l) Určení ověřovatelů zápisu (š 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele <.>
<br> 2) Projednání RO č.4.„
<br> 3) Doprojednání daru stavebního objektu od KRAJE VYSOCINA vybudovaného v rámci stavby silnice II./349 Svatoslav — Čechtín.SO 101 chodník + ostatní zadlážděné plochy <.>
<br> 4) Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru NEMOCNICI TŘEBÍC,příspěvkové organizaci <.>
<br> 5) Projednání závěrečného účtu obce Svatoslav za rok 2021 a schválení účetní závěrky obce Svatoslav <.>
<br> Projednání hospodaření příspěvkové organizace MŠ XXXXXXXXX a schválení účetní závěrky MŠ SVATOSLAV <.>
<br> Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoslav za rok 2021 a projednání přijatých opatření 2 přezkoumání hospodaření obce Svatoslav <.>
<br> 6) Projednání převodu zůstatku z účtu 431 (hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení) na účet 432 (nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta) <.>
<br> Doplnění programu:
<br> Usnesení :
<br> 7) Projednání schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Svatoslav na roky 2023 — 2024 <.>
<br> l) ZO určuje ověřovatele zápisuzBestvinová B <.>,Mgr.XXXXXXX XXXXX.zapisovatele Otoupal T.Pro hlasovalo X zastupitelů,proti 0,zdrželo se 0
<br> 2) ZO projednalo a vzalo na vědomí RO č.4.Pro hlasovalo 7 zastupitelů,proti 0,zdrželo se O
<br> 3) ZO doprojednalo a schválilo dar stavebního objektu od KRAJE VYSOČINA vybudovaného v rámci stavby silnice II./349 Svatoslav — Čechtín.SO lOl chodník + ostatní zadlážděné plochy <.>
<br> Pro hlasovalo 7 zastupitelů,proti 0,zdrželo se O
<br> 4) ZO projednalo žádost o poskytnutí finančního daru NEMOCNICI TŘEBÍČ,příspěvkové organizaci a schválilo finanční dar ve výši 10.000,- Kč.Pro hlasovalo 7 zastupitelů,proti 0,...

Načteno

edesky.cz/d/5470586

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatoslav (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz