« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - OZV č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
1
<br>
<br>
<br> OBEC BŘEŽANY
<br> ZASTUPITELSTVO OBCE BŘEŽANY
<br> OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BŘEŽANY
<br> č.2/2021
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité
<br> věci
<br>
Zastupitelstvo obce Břežany se na svém zasedání dne 15.12.2021 usnesením č.16 usneslo
<br> vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
<br> a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
<br> předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Břežany touto vyhláškou zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z
<br> nemovité věci (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad Břežany.1
<br> Čl.2
<br> Předmět poplatku,poplatník a plátce poplatku
<br> (1) Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci
<br> zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,která se nachází na území obce.2
<br> (2) Poplatníkem poplatku je3
<br> a) fyzická osoba,která má v nemovité věci bydliště,nebo
<br> b) vlastník nemovité věci,ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba <.>
<br> (3) Plátcem poplatku je4
<br> a) společenství vlastníků jednotek,pokud pro dům vzniklo,nebo
<br> b) vlastník nemovité věci v ostatních případech <.>
<br> (4) Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka5 <.>
<br> (5) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou
<br> povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.6
<br> Čl.3
<br> Poplatkové období
<br> Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.7
<br>
1 § 15 odst.1 zákona,o místních poplatcích
2 § 10j zákona o místních poplatcích
3 § 10i zákona o místních poplatcích
4 § 10n odst.1 zákona o místních poplatcích
5 § 10n odst.2 zákona o místních poplatcích
6 § 10p zákona o místních...

Načteno

edesky.cz/d/5470560

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Břežany (Klatovy)
04. 10. 2022
29. 09. 2022
29. 09. 2022
29. 09. 2022
27. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz