« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Pozvánka na veřejné zasedání dne 28.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 28.6.2022.pdf (180.6 kB)
Obecní úřad Nučice
<br> Nučice 2,281 63 Kostelec n.Č.1.- IČO:00235598
<br> Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Nučice
<br> Obecní úřad Nučice v souladu s š 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Nučice:
<br> Místo konání: Obecní úřad Nučice
<br> Termín a doba konání: úterý 28.6.2022 od 18 hod <.>
<br> Navrženv program zasedání:
<br> Schválení usnesení o vydání změny č.1 územního plánu Nučic
<br> Schválení žádostí 0 navýšení finančních prostředků MŠ Kuřátka Nučice
<br> individuální dotace z rozpočtu obce na rok 2022
<br> Schválení Dodatku c.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.3.2022
<br> Schválení Dohody mezi obcemi o zajištění provozování veřejného pohřebiště
<br> Rozpočtové opatřené č.3/2022
<br> Schválení závěrečného účtu obce Nučice za rok 2021,včetně zprávy o provedené kontrole
<br> hospodaření
<br> Schválení účetní závěrky obce Nučice za rok 2021
<br> Schválení účetní závěrky MŠ Kuřátka Nučice za rok 2021
<br> 10.Schválení závěrečného účtu DSO JEKOZ za rok 2021,včetně zprávy o provedené kontrole hospodaření
<br> 11.Schválení VZMR oslavy obce - upomínkové předměty
<br> 12.Různé
<br> 13.Diskuze
<br> H?WFWPP
<br> 50.00
<br> V Nučicích 20.6.2022
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> šáh Nučice
<br> /L\_'._ <,>
<br> Vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce obce dne: 20.6.2022
<br> Sejmuto z úřední (: elektronické úřední desky obce dne: 29.6.2022

Načteno

edesky.cz/d/5470375

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz