« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 30.5.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva.pdf (907.77 kB)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Nučice konaného dne 305.2022
<br> Místo konání: Obecní úřad Nučice Čas zahájení: 18 hod <.>
<br> Přítomni: l.<.> Mervardová,Nl.Kočí,Nl.Jirsová,P.Krutský,|.Nováková,R.Maršák,Omluveni: J.Chromý
<br> Přítomno je 6 zastupitelů ze 7,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Předsedající: starostka obce XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Předsedající všechny přítomné přivítala a konstatovala,že zasedání Zastupitelstva obce Nučice (dále jen „zasedání“) bylo řádně svoláno dle zákona,pozvánka s navrženým programem zasedání byla zveřejněna na úřední desce,elektronické úřední desce obce a že zastupitelstvoje usnášeníschopné <.>
<br> Informovala,že zápis z minulého zasedání byl v zákonných lhůtách vypracován,podepsán a vyvěšen,a že nebyly vzneseny žádné námitky k zápisu <.>
<br> Dále předsedající určila zapisovatelem M.Jirsovou a ověřovateli zápisu R.Maršáka a NLKočího.K určenému zapisovateli a ověřovatelům nebyly vzneseny žádné námitky ani protinávrhy <.>
<br> Předsedající přečetla program zasedání: Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti 5 ČEZ Distribuce,a.s <.>
<br> Schválení Darovací smlouvy mezi obcí Nučice a Středočeským krajem
<br> Schválení Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů Schválení přijetí dotace ze Středočeského kraje — Středočeský fond životního prostředí a zemědělství Schválení členského příspěvku—DSO JEKOZ
<br> Schválení objednávky č.46/2022 administrace -— řízení projektu rybník
<br> Schválení Žádosti o omezení provozu v době letních prázdnin MŠ Kuřátka Nučice
<br> Schválení udělení výjimky v počtu dětí MŠ Kuřátka Nučice pro školní rok 2022-2023
<br> Schválení Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo-rybník
<br> O.Vyúčtování neinvestičních nákladů školníjídelny MŠ Kuřátka Nučice
<br> 1.Žádost o prodej pozemku par.č.265/13
<br> 12.Schválení VZMR -— rekonstrukce hasičské zbrojnice
<br> 13.Rozpočtové opatřené č.2/2022
<br> 14.Různé
<br> 15.Diskuze
<br> HHEDPOHQÉ-"PWNP
<br> Návr...

Načteno

edesky.cz/d/5470374

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz