« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Zápis ze zasedání ze dne 15.06.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ze dne 15.06.2022
OBEC VELENICE
<br> ZÁPIS č.4/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice ze dne 15.června 2022
<br> Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.<,>
ukončeno bylo v 18:55 hod <.>
Zasedání zahájila starostka obce XXXXX XXXXXXXX <.>
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná <.>
<br> Přítomní zastupitelé: XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXXX XXXX,XXXXXXX XXXXX <,>
XXXXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXX
Omluvení zastupitelé: ---
Neomluvení zastupitelé: ---
<br> Vzhledem k tomu,že je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů,je zastupitelstvo
schopno se usnášet <.>
<br> Zasedání zahájila starostka obce XXXXX XXXXXXXX a předala řízení zasedání
místostarostovi Jiřímu Pecharovi <.>
<br> P.Pechar přednesl oznámený program zasedání <.>
<br> Program zasedání:
<br> 1) Schválení,popř.doplnění programu zasedání
2) Určení ověřovatelů zápisu
3) Projednání důvěry zastupitelstva obce v osobu starostky
4) Volba vedení obce
5) Různé
<br> 1.Schválení,popř.doplnění programu zasedání
<br> P.Pechar přednesl návrh na zařazení bodu Námitka proti zápisu z minulého zasedání <.>
<br> Usnesení č.28-2022
Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje program jednání doplněný o bod Námitka proti
zápisu z minulého zasedání <.>
<br> Hlasování:
Pro: 7 Proti: 2 Zdržel se: 0
Usnesení č.28-2022 bylo přijato <.>
<br> Zápis č.4/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 15.06.2022 v budově obecního úřadu <.>
Strana 1/5
<br>
<br> 2.Určení ověřovatelů zápisu
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: XXXX XXXXXX
Předsedající navrhl,aby ověřovateli zápisu byli p.XXXXX XXXXXX,pí XXXXX XXXXX <.>
<br> Usnesení č.XX-XXXX
Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení p.XXXXX XXXXXX,pí
XXXXX XXXXX <.>
<br> Hlasování:
Pro: X Proti: X Zdržel se: 1
Usnesení č.29-2022 bylo přijato <.>
<br> 3.Námitka proti zápisu z minulého zasedání
P.Pechar přednesl námitku proti zápisu z minulého zasedání spočívaj...

Načteno

edesky.cz/d/5468891

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz