« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Zápis ze zasedání ze dne 18.05.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ze dne 18.05.2022
Zastupitelé obce Velenice schvalují program jednání,v navrženém znění,včetně doplnění Sárkou Zárubovou <.>
<br> Zastupitelé obce Velenice schvalují ověřovatele zapisu <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 9 členů zastupitelstva obce Velenice pro následující volební období 2022 — 2026 <.>
<br> Návrh usnesení.Zastupitelé obce po prOj ednání a přečtení schvalují nájemní smlouvu na půdu OÚ jako skladovací prostor s paní Šárkou Zárubovou,bytem Velenice 63,470 02 Velenice <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje jednorázový finanční dar ve výši 5 Kč za každého obyvatele trvale hlášeného v obci Velenice pro Hospicovou péči sv.Zdislavy,o.p.s.se sídlem Pod Perštýnem 321/1,Liberec — IV Perštýn.Celkem 830 Kč <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice neschvaluje finanční příspěvek pro Linku bezpečí,z.s.<.> Důvodem je nízký rozpočet obce <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace registrační číslo 1128110062,tak jak byla předložena a přečtena,a to bez výhrad <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje pověřovací akt se státním fondem
<br> podpory investic,tak jak byl předložen a přečten,a to bez výhrad <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory: Regionální rozvoj program č.2.1 — Program rozvoje venkova,Dotační titul 1 — Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti č.OLP/2118/2022,tak jak byla předložena,a to bez výhrad <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje darovací smlouvu,tak jak byla předložena a přečtena.Zastupitelstvo přijímá dar — piano černé barvy,značky Hansmann z roku 1 877 <.>

Načteno

edesky.cz/d/5468890


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz