« Najít podobné dokumenty

Město Železnice - Usnesení - 19. zastupitelstvo města

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Železnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení - 19. zastupitelstvo města
Usnesení - 19.zastupitelstvo města: Úřední deska: Město Hodonínna ochranu osobních údajů
 
 
 
 
Omluven: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXX
 
 
Usnesení č.XXXX
Hlas: 23 0 0
Usnesení č.1074
Zastupitelstvo města schvaluje stažení bodu č.12) Žádost o podporu města Hodonín v rámci projednávání Změny č.4 ÚP Hodonín a uzavření memoranda spolupráce <.>
Hlas: 22 0 0
Hlas: 23 0 0
3)   Dotazy občanů                                                                
7)   Žádost o změnu ulice                                                                      
8)   Ekonomická problematika                                                            
8.3.Úprava rozpočtu 2022 – rozpočtové opatření č.4
8.4.Žádosti o dotace z DP na podporu pro-rodinných aktivit
8.5.Žádosti o dotace z DP na podporu kultury
8.6.Žádost o dotaci z DP sociální infrastruktura
8.7.Žádosti o individuální dotace nemocnice TGM Hodonín
8.8.Žádosti o individuální dotace z rezervy na mimořádné účely
8.9.Zpráva z rozborů obchodních společností za rok 2021
8.10.Čerpání prostředků veřejných sbírek města (příměstský les,poškozené vozidlo, oprava hlásičů Pánov)
8.11.Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace TEZA Hodonín
9)   Návrh na pořízení změny ÚP Hodonín (lokalita Štěpnice)
10) Rozhodnutí o pořízení Změny č.6 ÚP (lokalita Přední díly)
11) Návrh na pořízení změny RP Hodonín – Za Kasárnami
12) Žádost o podporu města Hodonín v rámci projednávání Změny č.4 ÚP Hodonín a uzavření memoranda spolupráce 
– staženo z programu
 
Usnesení č.1076
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 19.zasedání finančního výboru konaného dne 8.6.2022 v předloženém znění – viz příloha č.1 <.>
Hlas: 22 0 0
Usnesení č.1077
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze 17.zasedání kontrolního výboru konaného dne 1.6.2022 v předloženém znění – viz příloha č.2 <.>
Hlas: 25 0 0
Hlas: 25 0 0
 
Hlas: 12 0 10 – usnesení nebylo přijato
 
 
 
Usnesení č.1079
Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Hodonína za rok 2021 v předlože...

Načteno

edesky.cz/d/5468456

Meta

Prodej   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Železnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz