« Najít podobné dokumenty

Město Nové Město nad Metují - Veřejná vyhláška, opatření OP, odstranění DZ, ul. Halínská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nové Město nad Metují.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha ke stažení ZDE
sš aš <,>
<br> „__ o „JOJ ( SQArfd„
<br> O JŠ©(M
Opatření OP ke stažení ZDE
Tel.: +420 491 419 611 / Fax: +420 491 419 623 IČO: 00272876
<br> E-mail: posta@novemestonm.cz DIČ: CZ00272876
<br> Datová schránka: qgfbxi4 Komerční banka,a.s <.>
<br> www.novemestonm.cz č.ú.: 19-927551/0100
<br> Městský úřad Nové Město nad Metují
<br> Odbor správní
<br> Oddělení dopravy a silničního hospodářství
<br> náměstí Republiky 6
<br> 549 01 Nové Město nad Metují
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Naše značka Vyřizuje/linka Nové Město nad Metují
NMNM/11947/2022/ODSH/KubP/3 P.Kubala/670 23.06.2022
kubala@novemestonm.cz
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Nové Město nad Metují,Odbor správní,Oddělení dopravy a silničního hospodářství <,>
(dále jen „správní orgán“),jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností,pro místní
a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci
a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II.a III <.>
třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,podle § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu)“ <,>
na základě žádosti Správy silnic Královéhradeckého kraje,příspěvkové organizace,IČO 709
47 996,Na Okrouhlíku 1371/30,Pražské Předměstí,500 02 Hradec Králové,doručené dne
29.04.2022,evidované pod č.j.NMNM/11947/2022/ODSH/KubP/1,po předchozím písemném
vyjádření příslušného orgánu policie,Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje <,>
územního odboru Náchod,Dopravního inspektorátu,Plhovská 1176,547 45 Náchod,vydaném pod
č.j.KRPH-40408-2/ČJ-2022-050506,ze dne 19.04.2022,v souladu s ustanovením § 77 odst.1
písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5468434

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nové Město nad Metují      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz