« Najít podobné dokumenty

Obec Zádolí - Usnesení zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zádolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání OZ-22.6.2022
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Zádolí ze dne
<br> 22.6.2022
<br>
Zastupitelstvo na svém zasedání přijalo následující usnesení č.4/2022
<br>
<br>
<br> 1.Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatele a ověřovatele zápisu a plnění usnesení z mi-
nulého zasedání zastupitelstva <.>
<br>
<br> 2.Zastupitelstvo obce schválilo pro příští volební období sedmičlenné obecní zastupitelstvo <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Usnesení bylo jednohlasně schváleno <.>
<br>
<br> V Zádolí 22.6.2022
<br>
<br>
<br> ………………………………….…………………………….<.>
<br> starosta místostarosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Úřední a elektronická deska:
<br>
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto :

Načteno

edesky.cz/d/5468365

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zádolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz