« Najít podobné dokumenty

Město Dobrovice - Oznámení záměru - bezúplatný převod poz. p.č. 344/8 v k.ú. Sýčina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dobrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení záměru - bezúplatný převod poz. p.č. 344/8 v k.ú. Sýčina
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 342 trnkovaj@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br>
<br>
<br> O Z N Á M E N Í Z Á M Ě R U
<br>
<br>
<br>
Na základě souhlasu Rady Středočeského kraje usnesením č.023-13/2022/RK ze dne
<br> 31.3.2022 a dle ustanovení § 18 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské
<br> zřízení),v platném znění,oznamuje Středočeský kraj následující záměr:
<br>
bezúplatně převést pozemek Městu Dobrovice
<br>
<br> p.č.344/8 – ostatní plocha o výměře 282 m2 v katastrálním území Sýčina <,>
<br>
utvořeného geometrickým plánem č.271-965/2019 z pozemku p.č.344/1 o výměře
<br> 12167 m2 – ostatní plocha,zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
<br> pro Středočeský kraj,Katastrálního pracoviště XXXXX XXXXXXXX na LV XXX pro obec
<br> Dobrovice a katastrální území Sýčina <.>
<br>
<br> Odůvodnění :
<br> Město Drobovice požádalo o bezúplatný převod pozemku z toho důvodu,že na nich
<br> vybudovala chodník.Tímto bezúplatným převodem dojde ke sjednocení vlastnictví
<br> pozemku a stavby na nich umístěné <.>
<br>
<br> Informace podá:
<br> Odbor majetku a hospodářské správy Krajského úřadu Středočeského kraje
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXX v.r.Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,MPA v.r <.>
vedoucí Odboru dopravy vedoucí Odboru majetku a
hospodářské správy
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno :
<br>
<br>
<br> Sňato :
<br>
2022-06-14T14:36:41+0200
Ing.XXXXXXX XXXXX fdXXXXXeXXXfdXXcbbXXXXXXcXXXXXXXeXXbXXXc
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXdXcaXXXXXXdfXdaXXbdXaccbeXfXXdfXcXXe
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Ing.XXXX XXXXXXX ccXXeXaXXXfXbdfXeXbXXXXXbafXXXfcdXcXeXXX

Načteno

edesky.cz/d/5468352

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dobrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz