« Najít podobné dokumenty

Městys Batelov - Usnesení 21. řádného zasedání ZM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Batelov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 21. řádného zasedání ZM
1
Usnesení 21.řádného zasedání ZM
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo městyse Batelova na základě projednání usnesením č.:
<br> ZM 21.147/22 s t a n o v u j e
v souladu s § 68 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,v platném znění,počet členů
zastupitelstva městyse na volební období 2022 – 2026 na počet 15 zastupitelů <.>
<br>
ZM 21.148/22 s c h v a l u j e
<br> poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na
<br> základě rozhodnutí č.1210400506 formou neinvestiční dotace ve výši 247.222,21
<br> Kč,dle předloženého návrhu <.>
<br> ZM 21.149/22 s c h v a l u j e
dotaci na opravu zbývající části střechy kostela sv.Barbory v Batelově ve výši
300.000 Kč ve prospěch Římskokatolické farnosti Batelov,dle předložené žádosti
a současně s c h v a l u j e uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
dle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,na tuto
dotaci <.>
<br>
ZM 21.150/22 s c h v a l u j e
<br> rozpočtové opatření č.2/2022 dle předloženého návrhu:
<br> Příjmy:
<br> Paragraf Položka SR 2022 UR 2022 Zvýšení
<br> 1334 0 40.000 40.000
<br> 1345 0 1.000 1.000
<br> 4111 0 148.560 148.560
<br> 4113 0 247.222,21 247.222,21
<br> 4213 0 13,793.186 13,793.186
<br> 4216 18,009.600 0 -18,009.600
<br> 2144 0 5.000 5.000
<br> 2212 300.000 430.694 130.694
<br> 3341 0 1.000 1.000
<br> 3631 0 28.590 28.590
<br> Příjmy celkem: -3,614.347,79
<br>
Financování:
<br> Paragraf Položka SR 2022 UR 2022 Zvýšení
<br> 8115 7,500.000 14,929.347,79 7,429.347,79
<br> Financování celkem: 7,429.347,79
<br>
<br> 2
Usnesení 21.řádného zasedání ZM
<br>
<br> Výdaje:
<br> Paragraf Položka SR 2022 UR 2022 Zvýšení
<br> 2212 6,000.000 8,500.000 2,500.000
<br> 2219 3,300.000 7,000.000 3,700.000
<br> 2221 3,000.000 0 -3,000.000
<br> 3330 0 300.000 300.000
<br> 3745 500.000 800.000 300.000
<br> 5311 0 15.000 15.000
<br> Výdaje celkem: 3,815.000
<br>
ZM 21.151/22s c h v a l u j e
<br> zařazení nového požadavku do změny č.1 Územního plánu Batelova:
<br> Na základ...

Načteno

edesky.cz/d/5468351

Meta

Prodej   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Batelov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz