« Najít podobné dokumenty

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - VV OOP stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci-záměr k umístění dopravního značení na silnici III/2789 + silnici I/65 Dobrá Voda vše v k.ú. Rychnov u Jbc n.N.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rychnov u Jablonce nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV OOP stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci-záměr k umístění dopravního značení na silnici III/2789 + silnici I/65 Dobrá Voda vše v k.ú. Rychnov u Jbc n.N.
*MUJNX017CH9L*
MUJNX017CH9L
<br> MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 3100/19,46601 JABLONEC NAD NISOU
<br> Spisová značka: 2984/2022/ODS/PDS/Koš
<br> Č.j.: 55192/2022
Vyřizuje:
Tel.:
Fax:
E-mail:
<br> Košťáková
483 357 295
482 357 442
kostakova@mestojablonec.cz
<br> Vyhotoveno dne: 22.6.2022
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci č.p.546/56
140 00 Praha 4-Nusle
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> návrh na opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Magistrát města Jablonec nad Nisou,odbor stavební a životního prostředí,oddělení dopravní a
silniční,jako příslušný silniční správní úřad na úseku místních komunikací a silnic II.a III.třídy
v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124,odst.(6)
zákona č. 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti ze dne
2.2.2022 podané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,IČO 65993390,Na Pankráci č.p.546/56,140
00 Praha 4-Nusle v souladu ustanovením § 172,odst,(1) zákona č. 500/2004 Sb <.>,správní řád
ve znění pozdějších zákonů
<br> zveřejňuje záměr k umístění dopravního značení na silnici III/2789 a souvisejících
MK + ÚK v souvislosti s úpravou dopravního značení na silnici I/65 Dobrá Voda
<br> vše k.ú.i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou + k.ú.i obec Rádlo
<br> dle návrhu zpracovaného Ing.Petrem Kadlecem,se sídlem Nová Ves 25,463 11 Chrastava <,>
IČO 01562720 (ČKAIT 0501239),číslo zak.2022-004 a předchozího písemného vyjádření
Policie ČR KŘ DI XXXXXXXX nad Nisou,ul.XX.října XX,Jablonec nad Nisou,PSČ 466 01 ze dne
3.6.2022 čj.KRPL-51284/ČJ-2022-180406-02:
<br> Důvod stanovení místní úpravy
Zlepšení bezpečnosti silničního provozu v místě,kde často dochází k porušování dopravních
předpisů při zajíždění na silnici I/65 ze silnice III/2789 <.>
<br> V souladu s § 25,odst.(2) správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak <,>
že se písemnost,popřípadě ozn...

Načteno

edesky.cz/d/5468346

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rychnov u Jablonce nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz