« Najít podobné dokumenty

Obec Běleč (Brno-venkov) - Usnesení 35-2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běleč (Brno-venkov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 35-2022
Obec Běleč Běleč 5 679 23 Lomnice
<br> Usnesení 35/2022
<br> z 35.zasedání Zastupitelstva obce Běleč konaného dne 13.6.2022 v 18.30hod.na OÚ v Bělči.Po 35.řádném zasedání Zastupitelstva obce Běleč po projednání:
<br> |.Jmenovalo:
<br> 1) Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX X) Zapisovatel: XXXX XXXXXXXXX
<br> Il.Vzalo na vědomí
<br> X) Zprávu starostky o výsledku hodnotící komise výběrového řízení na akci : „ Posílení a oprava stávajícího přemostění přes Křeptovský potok- obec Běleč na místní obslužné komunikaci" <.>
<br> 2) Různé: a)Starostka podala žádost o finanční podporu z JMK,odbor kanceláře Hejtmana o individuální dotaci na podporu akce: „ Posílení a oprava stávajícího přemostění přes Křeptovský potok- obec Běleč na místní obslužné komunikaci“ <.>
<br> b) Přípravu pouťové zábavy v KD Křeptov v pátek 17.6.2022 <.>
<br> c) Sobota 18.6.2022 -úk|id KD Křeptov,převoz setů a příprava oslavy 100.výročí od výstavby kaple v Bělči — Nejsvětější srdce Ježíšovo.Zajištění občerstvení,hudby a skákacího hradu pro děti <.>
<br> 01) Pokračující práce na požární nádrži,odstranění starých prvků na dětském
<br>.v-v
<br> III.Schválilo:
<br> 1) Závěrečný účet obce Běleč-Křeptov za rok 2021 <.>
<br> 2) Výsledek výběrového řízení,podepsání Smlouvy o dílo na zakázku malého rozsahu na akci : „ Posílení a oprava stávajícího přemostění přes Křeptovský potok— obec Běleč na místní obslužné komunikaci"
<br> 3) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z Programu rozvoje venkova na vybavení obecní knihovny ve výši 39 OOO,— Kč <.>
<br> IČO: 00532070 BělečQseznam.cz KB Tišnov,č.ú.: 10324631/0100 www.beleckreptov.cz
<br> Obec Běleč Běleč 5 679 23 Lomnice
<br> 4) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na obnovu
<br> dětského hřiště z Programu rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí ve výši
<br> 62 000,— KČ.5) Účetnízávěrku za rok 2021 <.>
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...

Načteno

edesky.cz/d/5468340

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běleč (Brno-venkov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz