« Najít podobné dokumenty

Město Hranice - POZVÁNKA NA 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC- e.č. 254/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hranice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout vše
pozvanka-zm-32.pdf
<br>
<br>
<br> MĚSTO HRANICE
<br>
POZVÁNKA
<br>
<br>
<br>
NA 32.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC <,>
KTERÉ SE USKUTEČNÍ DNE 30.6.2022 OD 16:00 HODIN
<br>
VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE <,>
PERNŠTEJNSKÉ NÁMĚSTÍ 1,HRANICE
<br>
<br>
<br>
Program Zastupitelstva města Hranic
<br>
<br> 1.Zahájení,určení návrhové a volební komise,ověřovatelů zápisu,zapisovatelky
2.Kontrola plnění usnesení
3.Náměty a připomínky občanů
4.Návrh na pořízení změny územního plánu (manželé Pavelkovi)
5.Návrh na pořízení změny územního plánu (ČR - Ministerstvo obrany)
6.Závěrečný účet města Hranic za rok 2021
7.Účetní závěrka města Hranic za rok 2021
8.Rozpočtová opatření
9.Neinvestiční dotace ELIM Hranice,o.p.s.pro rok 2022 - Azylový dům pro osamělé
<br>
rodiče s dětmi Slavíč
10.Neinvestiční dotace Charita Hranice pro rok 2022
11.Žádost Statutárního města Olomouc o poskytnutí dotace na výkon činností
<br>
souvisejících s realizací integrovaného nástroje v Olomoucké aglomeraci a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
<br>
12.Žádost o finanční dar pro hranický babybox
13.Podání žádosti o dotaci - Ekologická zahrada Drahotuše
14.Přijetí dotace z dotačního titulu Program regenerace městských památkových
<br>
rezervací a městských památkových zón na rok 2022,Smlouvy o poskytnutí a
vyúčtování dotace
<br>
15.Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace SML/03152021/OPRŘM - Dodatek č.1
16.Nákup klavíru pro koncertní sál v čp.118 Zámecká ulice v Hranicích
17.Rámcová smlouva - Ekoltes Hranice a.s <.>
18.Nájemní smlouva na pronájem objektu bývalé synagogy v Hranicích
19.Cyklostezka Slavíč - Drahotuše II.etapa - majetkoprávní vztahy
20.Žádost o úpravu/ změnu smlouvy - manželé Kuchtovi
21.Prodej části pozemku parc.č.1069/2 v k.ú.Hranice
22.Prodej části pozemku parc.č.2421/25 v k.ú.Hranice
23.Prodej pozemku parc.č.st.2177 v k.ú.Drahotuše
24.Prodej pozemku parc.č.2716/18 v k.ú.Drahotuše - lokalita Rybáře
25.Prodej pozemků v k.ú.Hranice u domu č.p.1641 v ulici Kollárova...
Pozvánka_ZM_32
MĚSTO HRANICE
<br> POZVÁNKA
<br>
<br>
NA 32.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC <,>
KTERÉ SE USKUTEČNÍ DNE 30.6.2022 OD 16:00 HODIN
<br> VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE <,>
PERNŠTEJNSKÉ NÁMĚSTÍ 1,HRANICE
<br>
<br>
Program Zastupitelstva města Hranic
<br>
1.Zahájení,určení návrhové a volební komise,ověřovatelů zápisu,zapisovatelky
2.Kontrola plnění usnesení
3.Náměty a připomínky občanů
4.Návrh na pořízení změny územního plánu (manželé Pavelkovi)
5.Návrh na pořízení změny územního plánu (ČR - Ministerstvo obrany)
6.Závěrečný účet města Hranic za rok 2021
7.Účetní závěrka města Hranic za rok 2021
8.Rozpočtová opatření
9.Neinvestiční dotace ELIM Hranice,o.p.s.pro rok 2022 - Azylový dům pro osamělé
<br> rodiče s dětmi Slavíč
10.Neinvestiční dotace Charita Hranice pro rok 2022
11.Žádost Statutárního města Olomouc o poskytnutí dotace na výkon činností
<br> souvisejících s realizací integrovaného nástroje v Olomoucké aglomeraci a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
<br> 12.Žádost o finanční dar pro hranický babybox
13.Podání žádosti o dotaci - Ekologická zahrada Drahotuše
14.Přijetí dotace z dotačního titulu Program regenerace městských památkových
<br> rezervací a městských památkových zón na rok 2022,Smlouvy o poskytnutí a
vyúčtování dotace
<br> 15.Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace SML/03152021/OPRŘM - Dodatek č.1
16.Nákup klavíru pro koncertní sál v čp.118 Zámecká ulice v Hranicích
17.Rámcová smlouva - Ekoltes Hranice a.s <.>
18.Nájemní smlouva na pronájem objektu bývalé synagogy v Hranicích
19.Cyklostezka Slavíč - Drahotuše II.etapa - majetkoprávní vztahy
20.Žádost o úpravu/ změnu smlouvy - manželé Kuchtovi
21.Prodej části pozemku parc.č.1069/2 v k.ú.Hranice
22.Prodej části pozemku parc.č.2421/25 v k.ú.Hranice
23.Prodej pozemku parc.č.st.2177 v k.ú.Drahotuše
24.Prodej pozemku parc.č.2716/18 v k.ú.Drahotuše - lokalita Rybáře
25.Prodej pozemků v k.ú.Hranice u domu č.p.1641 v ulici Kollárova
26.Prodej spoluvlastnických podílů o velikosti 5...

Načteno

edesky.cz/d/5468330

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hranice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz