« Najít podobné dokumenty

Obec Chomle - Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chomle ze dne 23. 6. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chomle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chomle ze dne 23. 6. 2022
1
<br>
USNESENÍ
<br> z jednání Zastupitelstva obce Chomle ze dne 23.června 2022
<br> 1) Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> • Usnesení 11/22 – Zastupitelstvo obce Chomle určuje zapisovatelkou zápisu
B.Razímovou a ověřovateli V.XXXXXXX a M.Razíma <.>
<br> • Usnesení XX/XX – Zastupitelstvo obce Chomle schvaluje program zasedání v souladu
s pozvánkou <.>
<br> • Usnesení 13/22 - Zastupitelstvo obce Chomle schvaluje rozpočtové opatření č.3 <.>
<br> • Usnesení 14/22 - Zastupitelstvo obce Chomle schvaluje závěrečný účet a celoroční
hospodaření obce Chomle za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad <.>
<br> • Usnesení 15/22 - Zastupitelstvo obce Chomle schvaluje účetní závěrku za rok 2021 <.>
<br> • Usnesení 16/22 – Zastupitelstvo obce Chomle schvaluje uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti akce „Chomle,RO,p.č.35/1,kNN“ mezi společností
ČEZ Distribuce,a.s.zastoupená firmou Senergos,a.s <.>,Na Roudné 29,301 00 Plzeň a
obcí Chomle,Chomle 19,338 28 Radnice.Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje
starostku k podpisu smlouvy <.>
<br> • Usnesení 17/22 - Zastupitelstvo obce Chomle stanovuje počet členů Zastupitelstva
obce Chomle 5 pro volební období 2022-2026 <.>
<br>
<br> 2) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
<br> • Zastupitelstvo obce Chomle bere na vědomí kontrolu plnění minulých usnesení <.>
<br> • Zastupitelstvo obce Chomle bere na vědomí výsledky finančního výboru <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXX XXXXXXXXX
<br> starostka obce
<br> Zveřejněno dne: XX.6.2022
<br> Sejmuto dne:
<br> Současně zveřejněno elektronicky <.>

Načteno

edesky.cz/d/5468329

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chomle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz