« Najít podobné dokumenty

Obec Čermákovice - Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce konané dne 23.06.2022.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermákovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 23.06.2022.
Pozvánka
Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Č e r m á k o v i c e,č.5/2022,které se uskuteční dne 23.06.2022 v kanceláři obecního úřadu.Začátek je v 18:00 hodin <.>
Program :
<br>
1.Projednání a schválení kupní smlouvy uzavírané dle § 2079 a násl.Zákona č.89/2012 Sb <.>,obč.zákoník ve znění pozd.předpisů mezi Obcí Čermákovice jako zadavatelem s firmou 8D z.s.jako prodávajícím na dodání dětských herních prvků na Dětské herní hřiště Čermákovice v celkové výši 787.710,-Kč vč.DPH <.>
1.Rozpočtové opatření č.3/2022 <.>
1.Ostatní
<br>
<br>
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXXX – starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce OÚ jak v písemné tak i elektronické podobě takto :
<br>
Vyvěšeno: 14.6.2022
Sňato : 25.6.2022

Načteno

edesky.cz/d/5468319

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermákovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz