« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr prodat bytovou jednotku č. 702/16 v budově čp. 702

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodat bytovou jednotku č. 702-16 v domě čp.702...pdf
M ě s t o V o l y n ě
<br> Volyně dne
---------------------------
Vyvěšeno
<br> Z á m ě r
V souladu s § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,schválila Rada města Volyně na svém
<br> zasedání dne 22.06.2022
<br> Záměr prodat bytovou jednotku č.702/16 v budově čp.702
na pozemku parc.č.2381 v k.ú.Volyně,včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu
o velikosti 904/10733 na společných částech budovy č.p.702,část obce Volyně,na pozemku
parc.č.2381 v k.ú.Volyně a spoluvlastnického podílu o velikosti 904/10733 na pozemku
parc.č.2381 o výměře 253 m²,zastavěná plocha a nádvoří,v katastrálním území Volyně (dále
též „byt“).Vlastnické právo je zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální
pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území a obec Volyně,na listech
vlastnictví č.2327 a č.2328 (ulice Pod Malsičkou ve Volyni) <.>
<br> Minimální kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku ve výši 2.200.000,-Kč <,>
rozhodující pro výběr zájemce bude nejvyšší nabídka kupní ceny <.>
<br> Budoucí kupující bude hradit veškeré poplatky a náklady spojené s převodem <.>
Údaje o bytu:
Bytová jednotka č.702/16 o velikosti 3+0 + hambalkový prostor bez snížené kvality (dříve
I.kategorie) se nachází v 5.nadzemním podlaží budovy <.>
Dispozice bytu: Pokoj s kuchyňskou linkou 29,01 m²
<br> Pokoj 10,40 m²
Pokoj 12,54 m²
Pokoj – hambalka 25,90 m²
Předsíň 5,62 m²
Koupelna 3,60 m²
WC 1,58 m²
Sklep 1,78 m²
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Celková plocha bytu : 90,43 m²
<br> Bližší informace a podrobnosti k bytu získáte na MěÚ ve Volyni,odbor správy majetku a investic <.>
Případnou prohlídku bytu lze domluvit na tel.čísle: 383 317 237,702 027 041,723 737 056 <.>
<br> Způsob přihlášení do výběrového řízení:
Zájemci v písemné nabídce uvedou jméno a příjmení,adresu trvalého bydliště,telefonní číslo
a nabízenou kupní cenu.Nabídku lze podat nejpozději 22.08.2022 do 10⁰⁰ hod.Na přední straně
obálky uv...
PENB čp. 702.pdf
Exe *=; Ceti o
<br> PRÚKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
<br> Ulice,číslo: Pod Malsičkou 702
<br> PSČ,misto: 387 01,Volyně
<br> Typ budovy: Bytový dům
<br> Plocha obálky budovy: 1678,70 m2 Objemový faktor tvaru AN: 0,39 mzlm3
<br> Celková energeticky vztažná plocha: 1495,12 m2
<br> ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY
<br> Celková dodaná energie & Neobnovitelná priinární energie (Energie na vstupu do budovy) (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
<br> Měrné hodnoty kWh/(mz'rok)
<br> Mimořádně úsporná
<br> Méně úsporná
<br> < Dop.\
<br> Nehospodárná
<br> Velmi „ nehospodárná "a
<br> Mimořádně nehospodárná
<br> MWh/rok
<br> Hodnoty pro celou budovu 172,4 185,2

Načteno

edesky.cz/d/5468308

Meta

Prodej   Prodej   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz