« Najít podobné dokumenty

Obec Hodonice - Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hodonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zobrazit soubor
Obecní úřad Hodonice,Stavební úřad I.stupně Obecní 287,671 25 Hodonice
<br> č.j.: STÚ 309/2022-St v Hodonicích dne 23.06.2022 Vyřizuje: XXX XXXXXXXXX (Telefon: XXX XXX XXX)
<br> E-mail: stavebniurathodonicecz
<br> OZNÁMENÍ o PODANĚM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br> SAINT—GOBAIN ADFORD cz s.r.o <.>,Sokolovská 106,570 21 Litomyšl,uč 000 12 661) (dále je „stavebnik“),podala dne 21.06.2022 vsouladu s š 78,78a a 9 116 návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy,která nahrazuje územní rozhodnutí podle 5 92 stavebního zákona a stavební povolení dle 5 115 stavebního zákona na stavbu: '
<br> „Přístavba zařízení sila !( výrobní hale V5-C společnosti SAINT GOBAIN ADFORDS CZ,s.r.o.v k.ú.Hodonice" v Hodonicích,na pozemcích p.č.912/1,912/6 k.ú.Hodonice <.>
<br> Stavební úřad I.stupně v Hodonicích,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,oúzemním plánování astavebním řádu (dále jen 'stavební zákon'),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje postup podle & 7851 a 5 116 stavebního zákona ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy <.>
<br> Poučení Stavební úřad může uzavřít se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby,která nahradí územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení.Veřejnoprávní smlouvu nelze uzavřít v případě záměru,pro který bylo vydáno stanovisko k posouzenívlivů provedení záměru na životní prostředí.Stavební úřad posoudí návrh veřejnoprávní smlouvy do 30 dnu ode dne jeho předložení z hlediska splnění podmínek pro uzavření veřejnoprávní smlouvy.Stavební úřad vyvěsí informaci o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na úřední desce po dobu 8 dnů.Stavební úřad na základě posouzení návrhu veřejnoprávní smlouvy návrh přijme,nebo odmítne a sdělí žadateli důvody odmítnutí.Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je písemný souhlas ostatních osob,které by byly účastníky územního a stavebního řízení.Neni-li tento souhlas získán,může správní orgán místo uzavření veřejnoprávní smlouvy vydat rozhodnutí ve správním řízení,v ...

Načteno

edesky.cz/d/5468298

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hodonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz