« Najít podobné dokumenty

Obec Jezernice - Rozpočtové opatření č. 6/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jezernice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 6/2022 [0,30 MB]
Rozpočtové opatření č.6/2022
IČO: Obch.jméno:70040915 Obec Jezernice
<br> ODPA POL ZJ UZ ORG MD (Příjmy) DAL (Výdaje)ORJN Z
<br> Popis opatření:
Rozpočtové opatření č.6/2022Název opatření:
<br> Popis
4116 13101 78 531,00 0,00 Dotace ÚP - VPP 5-11/2022
<br> ODPA: Bez ODPA,POL: Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu
3639 2111 30 000,00 0,00 Úhrada nákladů na GP -
<br> prodané pozenky
ODPA: Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené,POL: Př.z poskytov.služeb,výrobků,prací,výkonů a práv
<br> 3639 3111 210 000,00 0,00 Příjmy z prodeje obecních
pozemků
<br> ODPA: Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené,POL: Příjem z prodeje pozemků
3722 2111 2 000,00 0,00 Pronájem popelnic + svoz
<br> odpadu PO
ODPA: Sběr a svoz komunálních odpadů,POL: Př.z poskytov.služeb,výrobků,prací,výkonů a práv
<br> 6171 2111 5 000,00 0,00 Příjmy z poplatků za sepsání
kupních smluv
<br> ODPA: Činnost místní správy,POL: Př.z poskytov.služeb,výrobků,prací,výkonů a práv
2219 5164 34 0,00 500,00 Nájem pozemku - stavba
<br> Cyklostezka II.etapa
ODPA: Ostatní záležitosti pozemních komunikací,POL: Nájemné
<br> 3639 5011 0,00 3 550,00 ÚP - VP 5-11/2022 - mzdy
ODPA: Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené,POL: Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m <.>
<br> 2321 6121 0,00 150 000,00 3 přípojky na kanalizaci (škola <,>
pošta,hasičárna)
<br> ODPA: Odvádění a čištění odpadn.vod a nakládání s kaly,POL: Stavby
3392 5021 0,00 4 000,00 DPČ - úklid DKS + údržba
<br> zeleně
ODPA: Zájmová činnost v kultuře,POL: Ostatní osobní výdaje
<br> 3399 5139 0,00 30 000,00 Obecní kulturní akce - posílení
pol.materiálu
<br> ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř <.>,POL: Nákup materiálu jinde nezařazený
3399 5169 0,00 200 000,00 Obecní kulturní akce - posílení
<br> pol.služeb
ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř <.>,POL: Nákup ostatních služeb
<br> 3399 5175 0,00 50 000,00 Obecní kulturní akce - posílení
pol.pohoštění
<br> ODPA: Ostatní záležitosti k...

Načteno

edesky.cz/d/5468295

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jezernice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz